Nieuws

Volg het nieuws rond Fost Plus en het inzamelen, sorteren en recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval op de voet.

Kwaliteit is cruciaal voor een duurzame recyclage. Ons kwaliteitsteam werkt dan ook non-stop om die kwaliteit te stimuleren in alle stappen in het proces.

Op 19.07.2016 is de zomercampagne van Indevuilbak gelanceerd om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken. De campagne richt zich tot de Vlamingen en roept hen op om verantwoordelijkheid te nemen en hun afval bij te houden... tot ze aan de vuilbak komen.

Altijd in duo

Dierenpark Pairi Daizi ging de uitdaging aan om haar bezoekers te laten sorteren.

Fost Plus heeft een Lean and Green Award ontvangen voor haar vijfjarenplan waarmee de organisatie de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten die zij coördineert en ondersteunt met 20% wil verminderen tegen 2020. 

Pagina's