Fost Plus is de drijvende kracht van een ecosysteem dat wil voorkomen dat grondstoffen afval worden. Door nauw samen te werken met burgers, bedrijven, overheden en experten bouwen we duurzame materiaalketens, en dragen we bij aan een betere wereld.

test

Duurzaam materiaalbeheer

Het besef dat onze manier van produceren en consumeren te zwaar doorweegt op het milieu is breed doorgedrongen in de maatschappij. Grondstoffen zijn waardevol maar niet oneindig. De verpakkende bedrijven nemen, met en via Fost Plus, een voortrekkersrol op door duurzaam materiaalbeheer te stimuleren bij iedereen  . 

Fost Plus wil die circulaire ommezwaai in de hoofden en harten krijgen. Hoe meer iedereen duurzaam gaat ontwerpen, hergebruiken, herstellen, bewaren of recycleren, hoe meer we alles van waarde waardevol houden. Iedereen heeft daarbij een rol te spelen. Wij willen die transitie vergemakkelijken, versnellen en innoveren. 

 

Onze rol in de maatschappij 

Fost Plus is in 1994 ontstaan om de terugnameplicht van haar leden in te vullen. We creëerden daarom efficiënte structuren zodat de burger altijd en overal correct kan sorteren; we verbeterden samen met de bedrijven verpakkingsontwerp met het oog op betere recyclage; we bouwden een lokale recyclageketen uit. 

Maar de wereld verandert en daarmee ook onze rol.  Van ontwerp en (her)gebruik tot recyclage; waar grondstoffen gebruikt worden om (verpakkings)materialen te maken, willen wij ervoor zorgen dat ze in een duurzame, oneindige keten ingezet kunnen worden. Fost Plus is ISO9001 gecertificeerd. Zo tonen we onze partners dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat we veel waarde hechten aan continue verbetering. 

Onze aanpak in vier pijlers

1    Citizen Engagement

De burger staat centraal
De circulaire economie, dat zijn wij allemaal. Zonder de dagelijkse inspanningen van miljoenen burgers staan we nergens. Het is onze taak om hen het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken, met eenvoudige systemen, heldere communicatie en innovatieve oplossingen zodat zij hun rol ten volle kunnen opnemen.

Citizen Engagement

2    Service Alignment

Relevant zijn én blijven
De circulaire economie evolueert razendsnel. We moeten onszelf durven heruitvinden en onze dienstverlening continu afstemmen op veranderende behoeften van burgers, bedrijven en overheden. Alleen zo houden we de vinger aan de pols en bouwen we systemen die relevant zijn én blijven.

Service Alignment

3    Local Ecosystems

Investeren in lokale verwerking
Een circulaire economie is bij voorkeur ook een lokale economie. Door materialen dicht bij huis te verwerken, verkleinen we onze ecologische voetafdruk en maken we nieuwe grondstoffen beschikbaar voor onze bedrijven. Lokale ecosystemen zorgen bovendien voor extra jobs, bijkomende investeringen en baanbrekende innovaties.

Local ecosystems

4    Smart Circularity

Slim samenwerken in de keten
Met eindige materialen moeten we vooral slim omgaan. Dat begint met een nauwe samenwerking in de keten, gebaseerd op transparante en betrouwbare data. Zo krijgen we een 360° beeld van de materialenkringloop en zien we hoe we beter kunnen ontwerpen, (her)gebruiken, herstellen, bewaren en recycleren.

Smart Circularity 2
AV 2023

Activiteitenverslag 2023

Over onze resultaten en verwezenlijkingen
van het afgelopen jaar

cover persdossier

Persdossier Fost Plus

Alle feiten en cijfers van
Fost Plus op een rijtje

cover white paper 2024

Whitepaper

Lessen uit vijf jaar verpakkingsrecyclage

Perscontact

Valerie Bruyninckx - Corporate Communication & PR Manager

valerie.bruyninckx@fostplus.be  +32 2 774 48 32

Misschien wil je ook dit lezen?

cover white paper 2024
BlogCirculaire economieNieuws

White paper – lessen uit vijf jaar verpakkingsrecyclage

27/06/2024

Verslag
BlogCirculaire economieNieuws

2023 – recordjaar met open blik op de toekomst

04/06/2024

Tibi
BlogZwerfvuilNieuws

Innoveren voor een schoner milieu

03/06/2024

PMD sorteercentrum Sitel
BlogCirculaire economieNieuws

Fost Plus sluit erkenningsperiode 2019-2023 af

03/06/2024

Zwerfvuil_2
BlogZwerfvuilNieuws

Fost Plus zet samen met gemeenten en intercommunales pilootprojecten op om de strijd tegen zwerfvuil op te drijven

30/04/2024

ecoo
BlogCirculaire economie#wistjedat

Hoe worden folies tot folies gerecycleerd?

26/02/2024