Over Fost Plus

Samen maken wij van efficiënt verpakkingsbeheer, duurzaam materialenbeheer.

Onze missie

Onze missie verwoordt op een kernachtige, eenvoudige manier waar we als organisatie naartoe willen. Door huishoudelijke verpakkingen in te zamelen en te recycleren leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzamer afvalbeleid, een beter milieu en een kringloopeconomie.

  • Samen. Bij onze activiteiten zijn heel veel verschillende spelers betrokken. Samen met de overheid, de gemeenten, de intercommunales, sorteercentra en afvalbedrijven, de bedrijven die de verpakkingen op de markt brengen en uiteraard ook u als burger werken we aan een duurzamer afvalbeleid en een beter milieu.
  • Efficiënt verpakkingsbeheer. We streven naar een efficiënte inzameling en recyclage van verpakkingen. We helpen u correct te sorteren, we helpen gemeenten en intercommunales om de verpakkingen zo goed mogelijk in te zamelen, en we adviseren bedrijven om hun verpakkingen beter recycleerbaar te maken.
  • Duurzaam materialenbeheer. De recyclage van huishoudelijke verpakkingen reduceert de uitstoot van broeikasgassen en vermijdt het gebruik van steeds schaarser wordende primaire grondstoffen. Met onze activiteiten werken we mee aan een echte kringloopeconomie, waarin materialen op een duurzame manier worden ingezet.

Onze waarden

  • Efficiëntie. We zoeken continu naar een correct evenwicht tussen middelen en resultaten.
  • Kwaliteit. We leveren met en voor onze stakeholders kwaliteitsvolle producten en diensten.
  • Samenwerking. We helpen elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.
  • Transparantie. We delen duidelijke en eerlijke informatie op een proactieve manier.
  • Wendbaarheid. We zijn beweeglijk in ons denken en doen.
  • Innovatie. We zetten creativiteit om in nieuwe ideeën en initiatieven.