Fost Plus is de drijvende kracht achter de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Elke dag werken we samen met publieke en private partners aan een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen, van de inzameling bij de burger thuis tot de duurzame recyclage in eigen land.

Video afspelen
Achter de schermen: hoe Fost Plus jouw verpakkingsafval recycleert
Elke verpakking recycleren

Verpakkingen zijn onmisbaar in onze samenleving. Ze spelen een belangrijke rol in de bewaring en bescherming van onze producten, en voeding in het bijzonder. Dankzij een goed uitgebouwd systeem voor inzameling, sortering en recyclage reduceren we hun milieu-impact en zorgen we ervoor dat ze als nieuwe grondstof in de keten kunnen blijven. Wanneer een verpakking nuttig en nodig is, zorgen wij voor een recyclageoplossing. We ondersteunen bedrijven om duurzame verpakkingskeuzes te maken en stimuleren de ontwikkeling van nieuwe technologieën en recyclagemarkten.
 

Samenwerken in een uniek ecosysteem

De circulaire verpakkingseconomie realiseren we niet alleen. Bij de inzameling, sortering en recyclage van verpakkingen is een hele keten van publieke en private partijen betrokken: overheden en afvalintercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra en recyclagebedrijven, producenten en consumenten. Fost Plus is de centrale spil in dit unieke ecosysteem. We stimuleren samenwerking doorheen de keten en zorgen ervoor dat elke verpakking op de meest efficiënte en duurzame manier gerecycleerd kan worden. Fost Plus is ISO9001 gecertificeerd. Zo tonen we onze partners dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat we veel waarde hechten aan continue verbetering.

De economie van morgen is een circulaire economie, waarbij we grondstoffen zoveel mogelijk in de keten houden.
Video afspelen
Hoe bouwt Fost Plus mee aan een circulaire economie?
Circulaire economie is lokale economie

Een duurzame circulaire economie is bij voorkeur ook een lokale economie. Alle verpakkingen die we inzamelen, worden in België of in onze buurlanden tot nieuwe grondstoffen gerecycleerd, waardoor transporten over grote afstanden vermeden worden. We leveren op die manier ook een mooie bijdrage aan de economische activiteit en tewerkstelling in eigen land. Dankzij de bouw van nieuwe sorteercentra en recyclagefabrieken in België wordt de komende jaren maar liefst 700 miljoen euro in de lokale circulaire economie geïnvesteerd.

De Nieuwe Blauwe Zak is een unieke kans om een lokale circulaire verpakkingseconomie uit te bouwen, met nieuwe sorteercentra- en recyclagecapaciteit voor plastics in eigen land.
AV2021

Activiteitenverslag 2021

Lees meer over onze resultaten en verwezenlijkingen van het afgelopen jaar.

AV 2019

Persdossier Fost Plus

Alle feiten en cijfers van Fost Plus op een rijtje.

White Paper Fost Plus

White Paper 2021

Ontdek hier de 4 stappen om tot een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen te komen.

Perscontact

Valerie Bruyninckx - Corporate Communication & PR Manager

valerie.bruyninckx@fostplus.be

+32 2 774 48 32

Bekijk hier onze laatste persberichten
 

Misschien wil je ook dit lezen?

EU
BlogCirculaire economieNieuws

Europese Commissie stelt herziening van verpakkings- en verpakkingsafvalwetgeving voor

27/02/2023

déchets sauvages
BlogOut of homeOpinie

Reactie: stappenplan digitaal statiegeld zal duidelijke criteria voor de selectie van partners voorzien

17/01/2023

ddrs
BlogOut of homeNieuws

Digitaal statiegeld: het werk is begonnen

03/01/2023

law
BlogCirculaire economieNieuws

Omzetting Single Use Plastics richtlijn: regeringen zijn begonnen aan eerste lezing van het ISA

02/01/2023

sh event
BlogCirculaire economieNieuws

Terugblik op "Mind the Circularity Gap"

02/01/2023

great place to work
BlogCirculaire economieNieuws

Fost Plus is verkozen tot Great Place to Work

02/01/2023