Over Fost Plus

Alles over Fost Plus en de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Nieuws

Volg het nieuws rond Fost Plus en het inzamelen, sorteren en recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval op de voet.

Nieuws

Organisatie

Wat doet Fost Plus? Wie is wie? Wanneer werd Fost Plus opgericht? En wat is het wettelijk kader waarbinnen we werken?

Organisatie

Pers

In onze persrubriek vindt u een overzicht van al onze persberichten en alle contactgegevens van onze woordvoerster.

Pers

Onze sorteercampagnes

Onze laatste campagne beklemtoont het belang van goed te blijven sorteren: Denk aan de toekomst. Blijf goed sorteren.

Onze sorteercampagne

Onze zwerfvuilcampagnes

Fost Plus lanceerde de afgelopen jaren verschillende grootscheepse zwerfvuilcampagnes die de Belgen moeten overtuigen om hun afval (correct) te sorteren.

Onze zwerfvuilcampagne

Vragen?

Voor meer informatie over Fost Plus en onze activiteiten, contacteer Fost Plus via info@fostplus.be

Journalisten kunnen terecht bij onze persverantwoordelijke Fatima Boudjaoui.

tel.: +32 2 775 03 50

fax: +32 2 771 16 96

e-mail: public.relations@fostplus.be