Europese Commissie stelt herziening van verpakkings- en verpakkingsafvalwetgeving voor

 

Op 30 november heeft de Europese Commissie een update van de Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval (PPWD) gepubliceerd. Een van de belangrijkste en meest invloedrijke wijzigingen is dat de richtlijn wordt geüpgraded naar een verordening, de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Een richtlijn geeft lidstaten vrijheid om deze op eigen wijze om te zetten jn nationale wetgeving. Een verordening wordt daarentegen rechtstreeks van kracht in alle EU-lidstaten. De Commissie streeft hiermee naar een verdere harmonisering van het verpakkings- en verpakkingsafvalbeheer in de EU.

De voorgestelde herziening van de EU-wetgeving inzake verpakking en verpakkingsafval heeft drie hoofddoelstellingen. 

  1. Ten eerste wil het voorstel de productie van verpakkingsafval voorkomen door de hoeveelheid te verminderen, onnodige verpakkingen te beperken en oplossingen voor herbruikbare en navulbare verpakkingen te bevorderen. Zo komen er standaarden voor maximaal toegelaten lege ruimte in verpakkingen voor e-commerce en strikte doelstellingen voor hergebruik in bepaalde sectoren zoals catering. 
  2. Ten tweede wil het recyclage van hoge kwaliteit stimuleren door ervoor te zorgen dat alle verpakkingen op de EU-markt recycleerbaar zijn op een economisch haalbare manier tegen 2030. Daarvoor zullen criteria voor verpakkingsontwerp opgelegd worden. 
  3. Ten slotte wil het een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen tot stand brengen door het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in verpakkingen te verhogen door middel van bindende streefcijfers. Zo kan ook de behoefte aan primaire grondstoffen verminderd worden.

De voorgestelde verordening wordt momenteel beoordeeld door de Europese Raad en het Europees Parlement en zal naar verwachting pas eind 2024 in werking treden.

Belgische bedrijven zetten elk jaar grote stappen om verpakkingen steeds beter recycleerbaar te maken en hun inzamelgraad te verhogen. Het voorstel vraagt nog bijkomende uitleg en verduidelijking maar past wel binnen de filosofie van Fost Plus om een belangrijkere maatschappelijke rol op te nemen. Fost Plus volgt de evolutie van het dossier van nabij op.

 

European Commission (November 30, 2022). “Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste.” 
European Commission (November 30, 2022). “Factsheet – Circular Economy: Packaging and Packaging Waste Regulation.

ppwr