Casestudy

Gepersonaliseerde en duidelijke sorteerinstructies voor de medische sector

 

Net zoals bedrijven moet er ook in ziekenhuizen goed worden gesorteerd. Sorteren in de medische sector is echter nogal complex, want er moet rekening gehouden worden met de medische omgeving die natuurlijk helemaal anders is dan klassieke activiteitensectoren. Het is soms ook moeilijk om te weten wat bij het PMD mag en wat niet. En wordt het gezien als huishoudelijk afval of als industrieel afval? Dat maakt het er voor het personeel niet makkelijker op.

Om die vragen te beantwoorden, heeft Fost Plus samen met verschillende experts de sorteerinstructies verfijnd en verduidelijkt om ze helder te kunnen communiceren.

 

Vragen van de betrokkenen

Medisch en ziekenhuisafval is zeer divers en wordt soms ook als ‘niche’ beschouwd. Het is dan ook geen verrassing dat het personeel veel vragen had over de sorteerregels. Soms lijkt het afval immers heel erg op wat we thuis ook tegenkomen, maar andere verpakkingen dan weer niet. De plaats waar ze gebruikt worden is ook anders. Dat kan ervoor zorgen dat ze als risicohoudend of niet-risicohoudend medisch afval moeten worden verwijderd.

Er bleek een grote wil bij het medisch personeel om hun afval correct te sorteren. Daarom is het belangrijk om op een coherente manier te communiceren en hen te ondersteunen bij het sorteren van afval.

 

De oplossing

Fost Plus wilde de specifieke aspecten van de medische sector bespreken en duidelijkere sorteerinstructies opstellen. Daarom riep Fost Plus een expertenpanel samen dat bestond uit Valipac (verantwoordelijk voor industrieel afval), Veolia (vertegenwoordiger van de afvaloperatoren), de medische sector (vertegenwoordigd door UZ Leuven en ZNA) en OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Als dat nodig was, werd er een beroep gedaan op andere partners.

Aan de basis van die besprekingen lag de wil om een gezamenlijke, pragmatische oplossing te bedenken die gemakkelijk toegepast kan worden op het terrein, rekening houdend met de specifieke recyclage- en veiligheidsuitdagingen.

Dankzij de besprekingen konden de betrokkenen samen bepalen en verduidelijken welk afval in de blauwe PMD-zak mag en welk niet. Die regels werden in verschillende communicatievormen gegoten, zodat zeker iedereen op de juiste manier geïnformeerd wordt.

Zo zijn er duidelijke affiches met de sorteerregels beschikbaar voor de verschillende betrokken personen. Ook zijn er andere documenten met nuttige tips om organisaties beter te laten sorteren en/of PMD-sortering in te voeren. Bovendien werd er een nota opgesteld waarin de context, de uitgangspunten en basisprincipes worden uitgelegd voor het sorteren van PMD in de medische sector. Tot slot heeft Fost Plus tips rondgestuurd over het plaatsen van sorteereilanden.

Fost Plus is ervan overtuigd dat ook andere activiteitensectoren, waar afvalsortering soms nog voor specifieke problemen zorgt, baat zouden kunnen hebben bij deze oefening. De horeca is een voorbeeld van zo’n sector.

 

Wat zijn nu de concrete sorteerregels in de medische sector?

Alle klassieke PMD-verpakkingen worden aanvaard. Daarbovenop mogen ook plastic verpakkingen die eigen zijn aan de medische omgeving in de PMD-zak, zoals potjes van crèmes, flacons, verpakkingen van gesteriliseerde hulpmiddelen voor eenmalig gebruik, verpakkingen voor wegwerpziekenhuishemden, verpakkingen voor vochtige doekjes of luierbroekjes.

Gevaarlijk medisch afval, zoals verpakkingen en/of elementen van verpakkingen voor scherpe voorwerpen (naalden enz.) of zaken die in aanraking zijn gekomen met lichaamsvloeistoffen zoals bloed, is dan weer niet toegelaten.
Ook verpakkingen die beschouwd worden als (een deel van) een medisch hulpmiddel, zoals spuiten of infusen, horen niet thuis bij het PMD.
Verpakkingen die medische gegevens of patiëntengegevens bevatten, zijn eveneens verboden.

Verpakkingen met gevarenpictogrammen of kindveilige doppen zijn strikt verboden, net zoals dat thuis het geval is. Grote verpakkingen, zoals die van meer dan 8 liter, grote palletfolies en grote plastic zakken, worden niet aanvaard. Dat geldt ook voor plastic voorwerpen die geen verpakking zijn (maskers, handschoenen enz.) of verpakkingen die uit meerdere materialen bestaan die niet van elkaar gescheiden kunnen worden, zoals verpakkingen uit plastic en aluminium.

Tot slot mogen ook verpakkingen die een mogelijk risico vormen doordat er resten van gevaarlijke werkzame stoffen aanwezig zijn, niet bij het PMD. Verpakkingen die komen van besmettelijke patiënten die in isolatie zitten, vormen een mogelijk besmettingsrisico. Die horen uiteraard ook niet thuis in de PMD-zak.

Nog een kleine reminder: de verpakkingen moeten leeg zijn voor ze worden weggegooid.


Tot slot willen we nog herinneren aan het principe ‘better safe than sorry’. We rekenen erop dat het medisch personeel altijd haar gezond verstand zal gebruiken met het oog opde bescherming van de personen die in aanraking komen met de afvalstromen. 

Hier vind je alle regels:

affiches hopitaux NL