Nieuws

Volg het nieuws rond Fost Plus en het inzamelen, sorteren en recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval op de voet.

De recentste nieuwsbrief van Indevuilbak.be blikt terug op de 1e handhavingsweek West-Vlaanderen, zoekt kandidaten voor een pilootproject met verplaatsbare camera’s en lanceert een oproep aan lokale besturen en intercommunales voor de Lenteschoonmaak. Daarnaast vindt u er ook een verslag met foto’s van de Retail Clean Up Days.

Partner 60, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus, heeft het onder andere over de tevredenheidsenquête waaruit een hoge tevredenheid bij de leden blijkt over onze diensten en onze werking, over de onverminderde strijd tegen zwerfvuil en de stijging van de Groene Punt-tarieven.

Pagina's