Wanneer je bedrijf (huishoudelijke) verpakkingen op de Belgische markt brengt, valt het onder een aantal wettelijke verplichtingen. Maar wanneer wordt je bedrijf precies als verpakkingsverantwoordelijke beschouwd? Aan welke wettelijke verplichtingen moet je dan voldoen? Hoe kan Fost Plus je daarbij helpenWat kost het lidmaatschap? En hoe word je lid?

Wanneer wordt jouw bedrijf beschouwd als verpakkingsverantwoordelijke?

De volgende bedrijven worden als verpakkingsverantwoordelijke beschouwd en moeten dus voldoen aan drie wettelijke verplichtingen (terugnameplicht, informatieplicht en preventieplan):

  • Bedrijven die huishoudelijke producten verpakken of laten verpakken in België om ze onder hun eigen merk of een neutraal merk op de Belgische markt te brengen.
  • Bedrijven die verpakte huishoudelijke producten invoeren of laten invoeren om ze op de Belgische markt te brengen.
  • Bedrijven die serviceverpakkingen produceren of invoeren om ze op de Belgische markt te brengen. Serviceverpakkingen worden aangebracht op de plaats waar producten of diensten aan de consument worden aangeboden. Voorbeelden zijn onder meer inpakpapier, broodzakken, pizzadozen en kassazakjes.

Wanneer je bedrijf jaarlijks minder dan 300 kg verpakkingen op de markt brengt, hoef je enkel bij Fost Plus aan te sluiten als je het Groene Punt-logo wil gebruiken.

Wat zijn je wettelijke verplichtingen als verpakkingsverantwoordelijke?

Bedrijven die onder de verpakkingsverantwoordelijkheid vallen, moeten aan drie wettelijke verplichtingen voldoen:

Terugnameplicht. Bedrijven moeten jaarlijks een vastgelegd recyclagepercentage behalen voor de verpakkingen die ze op de markt brengen.

Informatieplicht. Bedrijven moeten de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) informeren over de aard van hun verpakkingen en de recyclagepercentages die ze behaald hebben.

Driejaarlijks preventieplan. Bedrijven moeten een preventieplan opstellen met de maatregelen die ze nemen om hun hoeveelheid verpakkingen te reduceren en de doelstellingen die ze willen behalen. Deze verplichting geldt voor bedrijven die jaarlijks minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de markt brengen en voor bedrijven die in België producten verpakken of laten verpakken met minstens 100 ton eenmalige verpakkingen per jaar.

Hoe kan je aan je wettelijke verplichtingen voldoen?

Je wordt lid van Fost Plus

Wanneer je lid wordt van Fost Plus, nemen wij de terugname- en informatieplicht voor je huishoudelijke verpakkingen over. Je betaalt dan een jaarlijkse ledenbijdrage, die Fost Plus gebruikt om de inzameling, het sorteren en de recyclage van je huishoudelijke verpakkingen te financieren.

Fost Plus is enkel bevoegd voor huishoudelijke verpakkingen. Voor bedrijfsmatige verpakkingen kan je bij Valipac terecht. Wie zowel huishoudelijke als bedrijfsmatige verpakkingen op de markt brengt, moet bij beide organisaties aansluiten. Voor verpakkingen die je in andere landen op de markt brengt kan je bij de Europese organisaties EXPRA en PRO-EUROPE terecht. 

Voor het preventieplan kan je terecht bij je beroepsfederatie en bij de Interregionale Verpakkingscommissie. Je kan je Preventieplan zelf opstellen of aansluiten bij een sectoraal preventieplan.

Eens je bent aangesloten bij Fost Plus, dien je jaarlijks een aangifte in van alle verpakkingen die je op de Belgische markt hebt gebracht.

 

Meer informatie over de aangifte

Meteen aansluiten bij Fost Plus
 

Je zet een eigen systeem op

Je bent niet wettelijk verplicht om lid te worden van Fost Plus. Je kan er ook voor kiezen om een eigen systeem op te zetten. Je organiseert dan zelf de inzameling, het sorteren en het recycleren van je verpakkingen en je bezorgt de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) de nodige gegevens om aan te tonen dat je de verplichte recyclagepercentages behaalt.

 

Je laat een ander bedrijf (een deel van) je aangifte overnemen

In bepaalde gevallen kan je een ander bedrijf (een deel van je) aangifte laten overnemen. Dat doe je bijvoorbeeld wanneer je bedrijf onder de wettelijke terugname- en informatieplicht valt, maar geen toegang heeft tot de nodige informatie om die te vervullen. Concreet geef je dan aan het andere bedrijf een mandaat om (een deel van je) aangifte uit te voeren.

Wat kost het?

Als lid van Fost Plus betaal je een jaarlijkse bijdrage voor het inzamelen, sorteren en recycleren van je huishoudelijke verpakkingen. Het bedrag hangt af van het type en de hoeveelheid verpakkingen die je op de markt brengt.

De jaarlijkse bijdrage voor je bedrijf wordt berekend op basis van de Groene Punt-tarieven. Elk verpakkingsmateriaal krijgt een Groene Punt-tarief toegekend dat de effectieve kost van inzameling, sortering en recyclage weerspiegelt. Ook de opbrengsten die Fost Plus haalt uit de verkoop van de materialen worden in rekening gebracht.

Afhankelijk van het aangiftesysteem dat je kiest, worden de tarieven per kg of per eenheid toegepast.

De bijdrage bedraagt minimaal 100 euro. Wanneer je hinderlijke verpakkingen of verpakkingen van Klein Gevaarlijk Afval op de markt brengt, bedraagt je minimumbijdrage 250 euro. Wanneer je kiest voor een domiciliëring, krijg je 50 euro korting.

Voor de herbruikbare verpakkingen in je aangifte betaal je geen bijdrage. Wanneer je enkel herbruikbare verpakkingen aangeeft, betaal je de minimumbijdrage.

 

Raadpleeg de Groene Punt-tarieven voor de verschillende materialen

Word nu lid van Fost Plus

Je bent nog niet helemaal zeker of je lid moet worden van Fost Plus? Vul dan onze checklist in en krijg meteen een antwoord op je vraag.

Vul de checklist in 


Je wil meteen lid worden van Fost Plus? Ga dan naar de toetredingsmodule en sluit je bedrijf aan. Na de aansluiting zal een medewerker van Fost Plus contact met je opnemen om je stap voor stap te begeleiden naar je eerste aangifte.

Sluit je bedrijf aan bij Fost Plus

 

Fost Plus heeft bijna 5.000 leden. In onze ledenlijst kan je opzoeken welke bedrijven aangesloten zijn. 

Raadpleeg de ledenlijst

Misschien wil je ook dit lezen?

PMD sorteercentrum Indaver
BlogDesign4RecyclingNieuws

Hinderlijke verpakkingen – update december 2023

18/12/2023

Zwerfvuil
BlogZwerfvuilNieuws

Infosessie zwerfvuilkost: Fost Plus licht de verdeelsleutel en het kostenmodel toe

08/06/2023

Do's and don'ts voor recycleerbare verpakkingen
BlogDesign4Recycling#wistjedat

Do's and don'ts voor recycleerbare verpakkingen

10/05/2023

EU
BlogCirculaire economieNieuws

Europese Commissie stelt herziening van verpakkings- en verpakkingsafvalwetgeving voor

27/02/2023

jde
BlogDesign4RecyclingCasestudy

Nieuwe recycleerbare verpakking voor Senseo koffiepadverpakkingen

20/02/2023

data quality
BlogInnovatieNieuws

Datakwaliteit in de lift

16/02/2023