materialenbeheer

Duurzaam materialenbeheer

Zo maken we samen de transitie naar circulaire verpakkingen

Preventie

Preventie

Beperken tot wat strikt noodzakelijk is 

Hergebruik

Hergebruik

Van eenmalig naar herbruikbaar

Ecodesign

Ecodesign

Grondstoffen recupereren na gebruik