In 2023 wordt de inhoud van de Blauwe Zak verder uitgebreid

 

Sinds de Nieuwe Blauwe Zak in 2019 zijn intrede maakte, werd het inzamelspectrum voortdurend uitgebreid. Eerst was er de toevoeging van plastic folies, potjes en zakjes, daarna de toevoeging van spuitbussen voor andere doeleinden dan voeding en cosmetica. Momenteel zamelen we jaarlijks 8 kg meer in per inwoner. Maar om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk materiaal verloren gaat, willen we àlle verpakkingen inzamelen! Met dit ambitieuze doel voor ogen hebben Fost Plus en zijn leden stappen gezet om in 2023 de inzameling via de blauwe zak nog verder uit te breiden met de toevoeging van drankcapsules.

 

Introductie van drankcapsules in de blauwe zak

Koffiecapsules en capsules van andere warme dranken, zoals thee of warme chocolademelk, worden steeds populairder. Aangezien die capsules voor eenmalig gebruik zijn, riepen ze vragen op in verband met hun duurzaamheid. Tot 2022 was er immers geen uniform inzamelsysteem. Sommige bedrijven zorgden zelf voor de inzameling van de gebruikte capsules, andere hadden nog geen specifieke actie ondernomen. Een deel van de op de markt verkochte capsules belandde daardoor bij het restafval en werd verbrand. Alle materialen, ook waardevolle, gingen daardoor verloren.

In deze dynamiek van circulariteit ontwikkelde Fost Plus, in samenwerking met Nespresso, Neslté en JDE Peet's, een duurzame recyclageoplossing voor deze capsules: de blauwe zak. Sinds 1 januari 2023 hebben alle Belgen een uniform en toegankelijk middel voor de inzameling van hun gebruikte drankcapsules ter beschikking. De capsules zijn voornamelijk gemaakt van aluminium, een materiaal dat oneindig recycleerbaar is en waar veel vraag naar is. Sommige zijn gemaakt van plastic, wat eveneens een groot recyclagepotentieel heeft.
Dankzij deze oplossing gaan die materialen niet meer verloren, maar worden ze gerecycleerd om nieuwe secundaire grondstoffen te creëren. Het doel is om 4.500 ton extra materialen te recupereren.

Voor de consumenten maakt de introductie van de capsules in de blauwe zak de zaken nog makkelijker: zij kunnen immers hun capsules gewoon weggooien op een voor iedereen toegankelijke manier en dragen zo bij aan een betere wereld.