Capsules van koffie en andere dranken vanaf nu bij PMD

 

Goed nieuws voor alle Belgische koffieliefhebbers! Sinds 1 januari 2023 mogen alle koffiecapsules – en ook die van andere dranken – in de PMD-zak. Fost Plus ontwikkelde samen met drie grote bedrijven uit de sector - Nespresso, Nestlé en JDE Peet's - een duurzame recyclage-oplossing voor de capsules en verwacht op die manier meer dan 4.500 ton extra in te zamelen. 


De huis-aan-huisinzameling van PMD is de sleutel voor de succesvolle recyclage van huishoudelijke verpakkingen in ons land. Met de introductie van de Nieuwe Blauwe Zak namen we een flinke sprong voorwaarts in de hoeveelheden die we inzamelen en recycleren. 

Het was altijd al de bedoeling om de inhoud verder uit te breiden op basis van evoluties in de technische mogelijkheden en de recyclagemarkten. Sinds 2022 mogen bijvoorbeeld alle spuitbussen in de PMD-zak, waar oorspronkelijk enkel spuitbussen voor cosmetica en voeding toegelaten waren.

 

Groeiende populariteit

Nu voegen we daar dus ook de capsules voor koffie en andere dranken aan toe. Een sterk groeiende markt, want de koffiecapsules worden steeds populairder bij consumenten. Ze maken het mogelijk om één enkel kopje koffie te zetten, met een smaak naar keuze en met de exacte hoeveelheid water en stoom. Daarnaast komen ook steeds meer capsules op de markt voor thee, chocolademelk en andere warme dranken.

In totaal verwachten we zo’n 4.500 ton aan extra materialen in te zamelen. Het overgrote deel van de capsules bestaat uit aluminium, een materiaal dat oneindig gerecycleerd kan worden en waarvoor een grote vraag bestaat op de recyclagemarkt. Maar ook de plastic capsules hebben heel wat recyclagepotentieel.

 

Investeren in sorteercentra

Toch was er tot nu toe nog geen uniform inzamel- en recyclagesysteem voor de capsules. Daar komt nu dus verandering in. Fost Plus sloeg de handen in elkaar met een aantal belangrijke spelers in de sector (Nespresso, Nestlé en JDE Peet's) om tot een duurzame recyclage-oplossing te komen. Geen evidente opdracht, want de capsules zijn relatief klein in vergelijking met de meeste andere verpakkingen uit de blauwe zak. Ze bevatten in de meeste gevallen ook heel wat productresten, gruis en vocht.

Bij de eerste testen in de sorteercentra bleken de aluminium capsules effectief te klein om gecapteerd te worden in het standaardproces, waardoor ze in de reststroom terechtkwamen. Dankzij een extra investering kunnen ze nu uit die reststroom gerecupereerd worden. In een volgende stap verwijderen we het koffiegruis, andere productresten en eventuele plastic folies. Het resultaat is een zuivere stroom aluminium, klaar voor gebruik in nieuwe voorwerpen en verpakkingen.

De recyclage van de plastic capsules is een stuk complexer. Het gaat om een diverse mix van capsules, uit verschillende types plastics en met uiteenlopende afmetingen, vormen en kleuren. Sommige bevatten nog veel gruis en productresten, andere zijn leeg. Toch kunnen we vandaag al een aanzienlijk deel ervan in de bestaande stromen voor polypropyleen (PP) en gemengde plastics opnemen. Voor de restfractie onderzoeken we verschillende pistes om de sorteerprocessen verder te optimaliseren.

 

Handig voor de burger

Dankzij de aanpassingen in de sorteercentra kunnen de capsules nu dus opgenomen worden in het bestaande inzamelsysteem van de blauwe zak. Een handige oplossing, die meteen toegankelijk is voor alle Belgen. De huis-aan-huisinzameling staat bovendien garant voor een hoge captatiegraad. Dat verhoogt de kans dat we het leeuwendeel van de capsules die op de markt komen, ook effectief zullen kunnen recycleren.