3 vragen aan de nieuwe voorzitter van Fost Plus

 

Sinds 16 mei 2022 heeft Jan Vander Stichele de rol van voorzitter van de raad van bestuur van Fost Plus op zich genomen. Hij werd in overeenstemming met de statuten van Fost Plus onder de bestuurders verkozen die de sectorfederatie FEVIA vertegenwoordigen binnen onze raad van bestuur. Jan Vander Stichele vervangt in die hoedanigheid Pascal Léglise die sinds 16 november 2020 de rol bekleedde. 

Jan Vander Stichele is sinds 13 mei 2019 lid van de raad van bestuur van Fost Plus. Dit naast zijn verantwoordelijkheden als onder andere voorzitter van de raad van bestuur van Lotus Bakeries. 

Na zes maanden stevig aan het stuur, is het tijd voor een eerste dieptegesprek. 

 

1. Wat is de grootste uitdaging waar Fost Plus vandaag voor staat? 

Weinig mensen beseffen welke belangrijke maatschappelijke rol Fost Plus speelt. Zowel de overheid als de burgers staan zelden stil bij het gemak dat de blauwe zak ons biedt. Sinds de uitbreiding van de sorteerboodschap is er een recyclageoplossing voor bijna alle plastic verpakkingen. Dat hebben we aan Fost Plus te danken. 

Het is missie van Fost Plus om alle huishoudelijke verpakkingen in te zamelen voor recyclage. Dat doel komt stap voor stap dichterbij. Niet alleen omdat meer verschillende verpakkingstypes ingezameld worden, maar ook omdat de kwaliteit van de materialen steeds verbetert. Sinds de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak is het aandeel residu te wijten aan sorteerfouten gedaald van 15% tot minder dan 10%. Dat bewijst dat de uniforme, eenvoudige sorteerboodschap goed ontvangen wordt. Het zal nu erop aankomen om verder te bouwen op die stabiele basis.

 

2. Wat heeft je aangenaam verrast? 

De maatschappij verandert in sneltempo. Als organisatie evolueer je mee of word je al snel overbodig. Fost Plus behoort tot die eerste groep. Bij de opstart ging het er vooral om verpakkingen van consumptie thuis efficiënt in te zamelen. Maar iedereen spendeert ondertussen steeds meer tijd buitenshuis, op het werk of onderweg. En daar gaat men anders met verpakkingen om. Het is nodig om de bestaande mechanismes af te stellen op die verschillende realiteiten. Fost Plus slaagt daar wonderwel vlot in. De doelstelling om het aandeel buitenshuis ingezameld PMD te verdubbelen tussen 2018 en 2023 ligt binnen handbereik, vooral doordat er steeds meer PMD uit het bedrijfsmatige restafval gesorteerd wordt. 

Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren moeten rusten. De grootste werf voor de komende jaren is ongetwijfeld de strijd tegen zwerfvuil.

 

3. Waar liggen de grootste opportuniteiten voor de circulaire verpakkingseconomie? 

Elke verpakking vervult een bepaalde functie: bescherming van het product, langere shelf-life, veilig transport en zo meer. Het is altijd zoeken naar het juiste evenwicht om al die functies te combineren. Het komt erop aan om het juiste type van verpakking voor het product te kiezen. Bepaalde functies, zoals het garanderen van voedselveiligheid, zullen daarbij altijd primeren.

Preventie wordt steeds belangrijker: verpakkingen die lichter worden, waarvoor minder materiaal nodig is of die vervangen worden door herbruikbare alternatieven. Maar dat is niet altijd mogelijk. In die gevallen moeten wij als verpakkingsverantwoordelijke bedrijven resoluut de kaart van de recycleerbaarheid trekken.

Fost Plus verwelkomt eveneens een nieuwe vicevoorzitter: Koen De Maesschalck, die de functie van Corporate Affairs en Communication bij Colruyt Group bekleedt en in overeenstemming met de statuten van Fost Plus als dusdanig onder de bestuurders verkozen werd die de sectorfederatie COMEOS vertegenwoordigen binnen onze raad van bestuur. 

Tot slot bedanken we Pascal Léglise en Ann Nachtergaele voor hun enthousiasme en inzet tijdens de afgelopen jaren, als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Fost Plus.