De bouw van FILAO, een fabriek voor de recyclage van PET-flessen, is gestart!

 

De eerste geïntegreerde recyclagefabriek voor PET-flessen in België bevindt zich in Charleroi. Volgens Sources ALMA, marktleider in volume voor gebotteld water, en afvalverwerkingsbedrijf SUEZ zal de fabriek jaarlijks 40.000 ton PET recycleren. 

Dat is van groot belang, aangezien de PET-flessen uit de Nieuwe Blauwe Zak er gerecycleerd zullen worden tot secundaire grondstoffen om nieuwe flessen van te maken. Het is de circulaire economie op haar best: flessen van de PMD-inzameling in heel België worden gesorteerd in België, worden hier omgezet in granulaat en komen dan terug op de Belgische markt via merken van de Sources ALMA-groep. Sources ALMA kan zo nieuwe flessen te produceren die voor minstens 50% uit r-PET bestaan, conform de Europese doelstellingen. 

Die toepassing is mogelijk dankzij het efficiënte technologische proces van de fabriek. Daarbij ondergaan de flessen verschillende behandelingen om eerst in schilfers en vervolgens in granulaat omgezet te worden, wat uiteindelijk gebruikt zal worden om nieuwe flessen van te maken. 

Fost Plus is opgetogen met dit voorbeeld van lokale circulaire economie: de FILAO-fabriek biedt een hoogtechnologische oplossing voor bottle-to-bottle-recyclage, vermijdt dat er 3 ton CO2 per geproduceerde ton r-PET wordt uitgestoten en draagt bij aan de lokale economie door directe en indirecte jobs te creëren. 

Wim Geens, Managing Director van Fost Plus, voegt toe dat "er zijn twee voorwaarden om een succesvolle recyclageketen tot stand te brengen. In de eerste plaats moet er een constante aanvoer van materialen zijn, dankzij een uniforme sorteerboodschap. Ten tweede is ook de onberispelijke kwaliteit an de balen gesorteerd materiaal van het grootste belang. Met de Nieuwe Blauwe Zak, die het sorteren voor de burger nog gemakkelijker maakt, en de nieuwe sorteercentra wordt nu aan deze twee voorwaarden voldaan. Wij zijn trots op dit nieuwe project, de nieuwe recyclagefabriek voor PET-flessen, waarvan de werken vandaag officieel van start gaan, en die één van de vijf nieuwe recyclagefabrieken voor plastiek verpakkingen van de Nieuwe Blauwe Zak is".

De FILAO-fabriek is daar niet het enige voorbeeld van. De komende jaren zullen er in België maar liefst vijf nieuwe recylagefabrieken voor plastic gebouwd worden om zo de ambitie van Fost Plus na te streven en een lokale circulaire economie te ontwikkelen.