De bouw van het nieuwe sorteercentrum van Sitel is gestart!

 

Op vrijdag 19 november opende Sitel officieel de bouwplaats van zijn gloednieuwe sorteercentrum. Voor de gelegenheid vond een virtuele presentatie van de installaties plaats. Laurent Marchal, directeur van Sitel, gaf uitleg over de nieuwe technologieën die zullen worden gebruikt voor het sorteren van bijna 40.000 ton afval per jaar op de 36.000 m² van de site. 

Irwin Guckel, voorzitter van de raad van bestuur van Sitel, verklaarde dat de investering van 40 miljoen een duidelijke toegevoegde waarde zou opleveren in het afvalbeheer voor alle gemeenten die door Intradel worden bediend. 

De burgemeester van Engis, Serge Manzato, was zeer verheugd over dit grootschalige project in een bloeiend industriegebied. 

Sinds de uitbreiding van de sorteerinstructies en de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak in heel België op 1 oktober jongstleden worden immers meer huishoudelijke verpakkingen aanvaard en met pmd gesorteerd. De Nieuwe Blauwe Zak mag voortaan ook voor bakjes en schaaltjes, plastic zakjes en potjes worden gebruikt, waardoor per inwoner en per jaar ongeveer 8 kg extra pmd kan worden ingezameld. De sorteercentra moeten dus jaarlijks 90.000 ton extra pmd verwerken. Het was duidelijk dat de sorteercapaciteit moest worden opgevoerd en dat nieuwe technologieën moesten worden ingevoerd en gebruikt om de nieuwe soorten materialen correct te sorteren. De komst van een nieuw sorteercentrum in België, dat aan de laatste hoogtechnologische eisen voldoet, wordt dus erg positief onthaald. De nieuwe fabriek zal de inhoud van de Nieuwe Blauwe Zak kunnen sorteren in 14 fracties, met toekomstige mogelijkheden voor andere potentiële fracties, en materialen van hoge kwaliteit op de recyclagemarkt kunnen brengen, die vervolgens zullen worden gerecycleerd tot zeer gewilde secundaire grondstoffen. 

Mik Van Gaever, COO van Fost Plus, benadrukte dat België met 5 nieuwe sorteercentra een voorloper wordt in het creëren van een circulaire verpakkingseconomie, wat alleen mogelijk is met de steun van alle partners in de keten.