Fost Plus en zwerfvuil

Zwerfvuil is een complex probleem waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Fost Plus gelooft in een geïntegreerde aanpak, gericht op een duurzame gedragsverandering.

Een hardnekkig en complex fenomeen

Zwerfvuil is een hardnekkig fenomeen, dat in onze maatschappij op steeds minder begrip kan rekenen. Alle betrokken partijen – overheden, burgers en producenten – zijn vragende partij voor meer openbare netheid. Het gaat echter om een complex probleem, dat heel uiteenlopende vormen kan aannemen: van het achteloos achterlaten van sigarettenpeuken, plastic zakjes of verpakkingen allerhande – het eigenlijke zwerfvuil – tot het moedwillig dumpen van huisvuilzakken of het sluikstorten van bouw- en ander afval.

Naar een duurzame gedragsverandering

Fost Plus is ervan overtuigd dat enkel een fundamentele, duurzame gedragsverandering onze openbare netheid kan verbeteren. Daarvoor is veel meer nodig dan sensibilisering of extra vuilnisbakken. Een sterk en consequent handhavingsbeleid door de overheid is evengoed een cruciale factor, net als het wegnemen van omgevingsfactoren die zwerfvuil uitlokken, zoals leegstand of verloedering. Ook de actieve participatie van burgers, in hun eigen straat, buurt of gemeente, kan een groot verschil maken.

Bedrijfsleven, burgers én overheid samen

Een mentaliteitswijziging is het resultaat van een doorgedreven actie op lange termijn. Daarom wil het bedrijfsleven zich gezamenlijk inzetten voor meer netheid. De privésector wil helemaal niet de plaats innemen van de overheid in de strijd voor meer openbare netheid, maar net samen met de overheid deze strijd aangaan om betere resultaten te boeken. Er bestaan immers al opmerkelijke initiatieven aan weerszijden van de taalgrens, zoals Mooimakers in Vlaanderen of Be Wapp in Wallonië. Deze initiatieven tonen langzaam maar zeker hun doeltreffendheid. Het is nu zaak ze uit te breiden om het verschil te maken.

20% minder zwerfvuil tegen 2022

Begin 2016 sloot Fost Plus met steun van de sectorfederaties Fevia en Comeos samenwerkingsovereenkomsten met Vlaanderen en Wallonië om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Het actieplan dat Fost Plus in 2015 uitwerkte vormde mee de basis voor de overeenkomsten. Het plan schuift heel concrete doelstellingen naar voren. Concreet moet de hoeveelheid zwerfvuil in ons land tegen 2022 met 20% dalen.

Het is een ambitieus plan, waar aanzienlijke financiële middelen tegenover gezet zijn. Fost Plus trekt zeven jaar lang elk jaar een bedrag van 17 miljoen euro uit om het plan te realiseren. De bereidheid om consequent te investeren, bewijst dat het bedrijfsleven ervan overtuigd is dat België, dat al een koploper is op het vlak van recyclage, dat ook zal worden op het vlak van openbare netheid.