PMD sorteren is overal verplicht. Ook in horecazaken – denk maar aan restaurants, fastfoodketens, cafés, hotels, koffiebars, kantines, frituren, broodjeszaken, ijssalons, enzovoort. Maar hoe pak je dat het best aan in jouw zaak? Hoe zorg je ervoor dat klanten en personeel meedoen? En wat met specifieke horecaverpakkingen – mogen die ook bij PMD?

Hoe begin je eraan

HOE BEGIN JE ERAAN?

Analyseer je situatie, kies de juiste afvalbakken en schakel een professionele afvalpartner in.

Hoe verbeter je de kwaliteit

HOE VERBETER JE DE KWALITEIT?

Informeer personeel en klanten en volg de resultaten op.

waarom sorteren

WAAROM SORTEREN?

Een duurzame en logische keuze, maar ook een wettelijke verplichting!

Wat met specifieke horecaverpakkingen?

De PMD-sorteerregels voor de horeca

In de horeca komen naast de klassieke PMD-verpakkingen zoals blikjes en flesjes ook heel wat andere verpakkingen vrij, vooral in de zones waar eten bereid wordt. Ze lijken heel sterk op de verpakkingen die we thuis sorteren, maar ze zijn vaak een stuk groter, of ze bevatten producten die we thuis niet gebruiken. Denk maar aan grootverpakkingen van sauzen, kruiden of dranken, gasflessen en plastic folies. Maar welke verpakkingen mag je nu bij PMD sorteren en welke niet? 

Download hier de PMD sorteerregels voor de horeca

Hoe begin je eraan?

1. Analyseer je situatie

 • Welke afvalstromen komen het meest voor en op welke locaties?
 • Om welke hoeveelheden gaat het?
 • Op welke plaatsen staan er nu al afvalbakken (binnen en buiten)? 
 • Zijn er naast de medewerkers nog andere specifieke doelgroepen (anderstaligen of kinderen) die een aangepaste communicatie-aanpak vereisen?  
 • Waar wordt het afval verzameld en welke verzamelcontainers worden voorzien? 
 • Wat is de rol van het personeel?
   

2. Kies de juiste afvalbakken en stel ze slim op

In een self-servicezaak
 • Plaats sorteereilanden waar klanten je zaak binnenkomen of verlaten.
 • Stem de grootte af op het verwachte volume en vermijd overvolle bakken. 
 • Groepeer de afvalbakken voor de verschillende materialen – PMD en restafval, en eventueel papier-karton en organisch afval – in sorteereilandjes. 
In de keuken
 • Bepaal welk afval in welke zone vrijkomt.
 • Plaats afvalbakken voor elke afvalstroom. 
 • Plaats de afvalbakken altijd samen in eilandvorm.
Op het verzamelpunt
 • Voorzie een verzamelplaats met grote containers per type afval. 
 • Identificeer elke verzamelcontainer met een sticker.
 • Geef duidelijke instructies aan het personeel. 

Download het afvalbakkenplan voor de horeca

Alles over de keuze en plaatsing van je afvalbakken

 

3. Schakel een professionele afvalpartner in

Als bedrijf of organisatie doe je een beroep op een professionele partner voor de ophaling en verwerking van je afval. Je kan het huidige contract met je afvalpartner aanvullen met PMD, maar je kan uiteraard ook kiezen voor een andere afvalpartner. 

Ga wel na of je afvalpartner bij Fost Plus aangesloten is. Zo ben je zeker dat je PMD de correcte weg naar recyclage volgt. Deze ophalers kunnen je ook de officiële PMD-zakken – met het opschrift “PMD-Bedrijven” – bezorgen. De officiële zakken worden ook verdeeld door een aantal schoonmaakbedrijven. 

Raadpleeg de lijst met erkende PMD-afvalpartners

Bekijk onze checklist voor je offerteaanvraag

Heb je maar een beperkte hoeveelheid PMD, vergelijkbaar met een doorsnee gezin? Dan kan je je PMD aanbieden via de gemeentelijke huis-aan-huisinzameling. In dat geval maak je gebruik van de gemeentelijke blauwe zakken die je in de lokale handel kan kopen. 

Hoe verbeter je de kwaliteit?

1. Informeren

Klanten

Heb je een selfservicezaak waarbij klanten zelf afruimen? Geef dan duidelijk aan dat ze hun afval moeten sorteren en leg uit hoe ze dat precies moeten doen. Plaats de verschillende bakken samen in sorteereilanden en voorzie de nodige stickers en opschriften.

Ontdek het volledige aanbod op www.desorteerwinkel.be
 

Medewerkers

Besteed extra aandacht aan de keuken, want daar komen de meeste verpakkingen vrij. Zorg ervoor dat alle medewerkers de PMD-sorteerregels voor de horeca kennen en dat ze de verschillende stromen in de juiste verzamelcontainers van je afvalpartner deponeren. Het is ook belangrijk dat ze de juiste zakken gebruiken.

Voorzie waar nodig ook opleiding, zowel over de sorteerinstructies als over het belang van de kwaliteit.
 

2. Monitoren

Volg de resultaten op

Eens je gestart bent, is het belangrijk om de sorteerkwaliteit van de afvalstromen nauwgezet op te volgen. Analyseer de kwaliteit van de ingezamelde stromen en breng de meest voorkomende problemen in kaart. Betrek het onderhoudspersoneel en neem ook hun vaststellingen in rekening.Stel een verantwoordelijke aan voor de opvolging van het project.

Maak goede afspraken met je afvalpartner om de nodige informatie te krijgen en analyseer hun rapporten en facturen. Volg ook de ingezamelde hoeveelheden van elke afvalstroom op via de factuur of door zelf een inschatting te maken van het aantal zakken of containers.

Motiveer en geef feedback

Communiceer over de resultaten naar collega’s en bezoekers. Geef mee hoeveel er gesorteerd wordt en hoe de kwaliteit evolueert. Daarmee motiveer je iedereen die goed sorteert en trek je de laatste twijfelaars over de streep. Vergeet niet om iedereen te bedanken voor hun inspanningen!

Communiceer over de positieve punten maar vestig ook de aandacht op de verbeterpunten en eventuele sorteerfouten. Zo moeten bijvoorbeeld de flesjes en blikjes leeg zijn om ze een nieuw leven te geven. En niet te vergeten: er mag veel meer in de blauwe zak dan vroeger! Denk maar aan yoghurtpotjes of plastic bakjes.

Waarom sorteren?

1. Een duurzame en logische keuze

MD sorteren in je zaak, dat is duurzaam ondernemen! Want hoe meer we sorteren, hoe meer we kunnen recycleren. Zo zorgen we ervoor dat verpakkingen niet langer verloren gaan in het restafval en een nieuw leven krijgen als waardevolle grondstoffen. Maar het is ook de logica zelve, want thuis doen we het allemaal. Medewerkers en klanten verwachten het dan ook steeds meer.
 

2. Sorteren, een wettelijke verplichting

Als bedrijf of organisatie ben je wettelijk verplicht om je PMD te sorteren. Dat geldt overigens ook voor tal van andere afvalstromen, zoals glas, papier-karton en sinds kort ook keukenafval en etensresten. Er worden steeds meer controles uitgevoerd door de bevoegde diensten – en de wet voorziet strenge sancties voor overtredingen. 

Hier vind je alle informatie over je wettelijke verplichtingen

 

3. Start nu meteen en ontvang een welkomstpremie!

Wist je dat je als bedrijf of organisatie een welkomstpremie van 75 euro kan krijgen als je nu start met PMD sorteren? Geen tijd te verliezen dus!

Hoe krijg ik mijn premie?

Misschien wil je ook dit lezen?

Top Brands
BlogOut of homeCasestudy

Sorteren in de horeca – Top Brands geeft het goede voorbeeld

21/05/2024

pmc entreprise
BlogSorterenNieuws

Het streven naar een betere PMD-sortering in bedrijven

28/11/2023

pmc entreprise
BlogSorterenNieuws

PMD sorteren op het werk. Waar staan we vandaag?

26/06/2023

hopitaux test4
BlogOut of homeCasestudy

Gepersonaliseerde en duidelijke sorteerinstructies voor de medische sector

17/02/2023

PMD bedrijven
BlogOut of homeNieuws

Controle en handhaving op sorteren bij bedrijven

23/11/2022

sorteerprojectt Bon Ap
BlogOut of homeCasestudy

Bon’Ap is helemaal mee met het sorteren van afval

07/11/2022