Registreren voor de online aangifte

Vooraleer u gebruik kunt maken van onze online applicaties FostPack en ePack, moet u zich registreren. Voor elke onderneming kan slechts één persoon zich registreren als de Verantwoordelijke voor de aangifte. Na registratie ontvangt u een gebruikersnaam en een paswoord voor de applicatie die u hebt gekozen.

Registreer nu

Na registratie ontvangt u uw gebruikersnaam en paswoord voor onze online applicaties.

Lees de instructies hieronder voor u zich registreert! 

Slechts één persoon kan zich registreren

Per onderneming, bepaald door het ondernemingsnummer of BTW-nummer, kan 1 persoon zich registreren als Verantwoordelijke.

Deze Verantwoordelijke kan wel andere gebruikers aanmaken en beheren via de applicatie 'Gebruikersbeheer'.

FostPack of ePack? Denk goed na welke applicatie u wilt gebruiken!

Bij de registratie zult u moeten kiezen welke online applicatie u wilt gebruiken: FostPack of ePack.

De keuze die u maakt, is uiterst belangrijk. De keuze voor de applicatie is immers definitief. U kunt later niet meer overschakelen naar de andere applicatie.

Via FostPack kan elk lid van Fost Plus zijn aangifte online indienen. Elk aangiftesysteem dat voor u van toepassing is, is hier beschikbaar. Ook hier kunt u dus gebruik maken van de vereenvoudigde aangiftesystemen indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Via ePack kunnen gemeenschappelijke leden van Fost Plus en VAL-I-PAC een gezamenlijke detailaangifte indienen voor beide organismen. Enkel de detailaangifte op basis van productfiches is mogelijk.

Download de infofiche 'Criteria voor gebruik online aangifte.'

Veelgestelde vragen

Hoeveel personen kunnen zich registreren?

Per onderneming, bepaald door het ondernemingsnummer of BTW-nummer, kan 1 persoon zich registreren als Verantwoordelijke.

Deze Verantwoordelijke kan wel andere gebruikers aanmaken en beheren via de applicatie 'Gebruikersbeheer'.

Wat houdt een registratie als Verantwoordelijke in?

Eén persoon kan zich registreren als Verantwoordelijke. Zodra de Verantwoordelijke gevalideerd is door Fost Plus, draagt hij/zij onder andere onderstaande verantwoordelijkheden

  • de Verantwoordelijke kan gebruikers aanmaken en beheren. Hij/Zij bepaalt eveneens tot welke contracten (=lidnummers,…) de gebruikers toegang mogen hebben en met welke rechten
  • de Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het wijzigingen van de gegevens van de gebruikers indien de situatie in de onderneming hiertoe aanleiding geeft. 
  • de Verantwoordelijke staat in voor het blokkeren van een gebruiker indien deze geen toegang meer mag hebben tot bepaalde data als gevolg van wijzigingen binnen de onderneming.
  •  ...

Fost Plus raadt u aan de 'Criteria specifiek voor het gebruik van de online aangifte' goed door te nemen zodat u alle informatie hebt over de verantwoordelijkheden van de geregistreerde persoon.

Kies ik voor FostPack of voor ePack?

De keuze die u maakt, is uiterst belangrijk. De keuze voor de applicatie is immers definitief. U kunt later niet meer overschakelen naar de andere applicatie.

Via FostPack kan elk lid van Fost Plus zijn aangifte online indienen. Elk aangiftesysteem dat voor u van toepassing is, is hier beschikbaar. Ook hier kunt u dus gebruik maken van de vereenvoudigde aangiftesystemen indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Via ePack kunnen gemeenschappelijke leden van Fost Plus en VAL-I-PAC een gezamenlijke detailaangifte indienen voor beide organismen. Enkel de detailaangifte op basis van productfiches is mogelijk. Gezamenlijke leden die geen detailaangifte indienen, dienen de Fost Plus aangifte in te dienen via FostPack. Neem contact op met VAL-I-PAC voor de aangifte die u bij hen moet indienen.

Kan ik later nog van applicatie veranderen?

Eenmaal u de keuze voor een applicatie gemaakt heeft, is deze definitief. Het is niet mogelijk om over te gaan naar de andere applicatie.

Hoe kan de Verantwoordelijke meerdere personen toegang geven tot de applicatie?

De geregistreerde Verantwoordelijke kan in de applicatie ' Gebruikersbeheer' meerdere gebruikers aanmaken en beheren.

De Verantwoordelijke heeft niet alleen de mogelijkheid om meerdere gebruikers aan te maken en deze elk toegang te geven tot 1 of meerdere contracten, maar eveneens om de rechten per gebruiker te bepalen. Zo kan de Verantwoordelijke bijvoorbeeld een gebruiker aanmaken die enkel maar fiches kan beheren of een gebruiker die enkel kan consulteren.

De Verantwoordelijke kan eveneens een andere 'Administrator' aanduiden die naast de toegekende toegangen en rechten in de applicaties ook andere gebruikers kan aanmaken.

Meer gedetailleerde informatie over het Gebruikersbeheer vindt u terug in de veelgestelde vragen onder de rubriek 'Gebruikersbeheer'.

Wat indien de Verantwoordelijke gewijzigd dient te worden?

Indien de Verantwoordelijke gewijzigd dient te worden, moet de onderneming ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Fost Plus zal u hierna informeren over de te ondernemen stappen.