Registreren voor de online aangifte

Vooraleer u gebruik kunt maken van onze online applicaties FostPack en ePack, moet u zich registreren. Voor elke onderneming kan slechts één persoon zich registreren als de Verantwoordelijke voor de aangifte. Na registratie ontvangt u een gebruikersnaam en een paswoord voor de applicatie die u hebt gekozen.

Registreer nu

Na registratie ontvangt u uw gebruikersnaam en paswoord voor onze online applicaties.

Lees de instructies hieronder voor u zich registreert! 

Slechts één persoon kan zich registreren

Per onderneming, bepaald door het ondernemingsnummer of BTW-nummer, kan 1 persoon zich registreren als Verantwoordelijke.

Deze Verantwoordelijke kan wel andere gebruikers aanmaken en beheren via de applicatie 'Gebruikersbeheer'.

FostPack of ePack? Denk goed na welke applicatie u wilt gebruiken!

Bij de registratie zult u moeten kiezen welke online applicatie u wilt gebruiken: FostPack of ePack.

De keuze die u maakt, is uiterst belangrijk. De keuze voor de applicatie is immers definitief. U kunt later niet meer overschakelen naar de andere applicatie.

Via FostPack kan elk lid van Fost Plus zijn aangifte online indienen. Elk aangiftesysteem dat voor u van toepassing is, is hier beschikbaar. Ook hier kunt u dus gebruik maken van de vereenvoudigde aangiftesystemen indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Via ePack kunnen gemeenschappelijke leden van Fost Plus en VAL-I-PAC een gezamenlijke detailaangifte indienen voor beide organismen. Enkel de detailaangifte op basis van productfiches is mogelijk.

Download de infofiche 'Criteria voor gebruik online aangifte.'

Veelgestelde vragen

Waarom registreren voor de online aangifte?

De aangifte online indienen biedt verschillende voordelen:

 • Alle aangiftetypes die voor uw bedrijf mogelijk zijn, zijn beschikbaar.
 • Voor elk aangiftetype kunt u meer informatie terugvinden in de infokaart.
 • U wordt stap voor stap begeleid via de aangifteflow. Op die manier vermijdt u fouten in uw aangifte.
 • De bijdrage van uw aangifte wordt meteen berekend.
 • Er zijn verschillende rapporten beschikbaar in excel en/of pdf.
 • Bovendien hebt u meer tijd om uw aangifte in te dienen. U hebt namelijk tijd tot 28 februari. Een aangifte op papier dient u in te dienen voor 31 januari.

Hoeveel personen kunnen zich registreren?

Per onderneming, bepaald door het ondernemingsnummer of BTW-nummer, kan 1 persoon zich registreren als Verantwoordelijke.

Deze Verantwoordelijke kan wel andere gebruikers aanmaken en beheren via de applicatie ' Gebruikersbeheer'.

Wat houdt een registratie als Verantwoordelijke in?

Eén persoon kan zich registreren als Verantwoordelijke. Zodra de Verantwoordelijke gevalideerd is door Fost Plus, draagt hij/zij onder andere onderstaande verantwoordelijkheden

 • de Verantwoordelijke kan gebruikers aanmaken en beheren. Hij/Zij bepaalt eveneens tot welke contracten (=lidnummers,…) de gebruikers toegang mogen hebben en met welke rechten
 • de Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het wijzigingen van de gegevens van de gebruikers indien de situatie in de onderneming hiertoe aanleiding geeft. 
 • de Verantwoordelijke staat in voor het blokkeren van een gebruiker indien deze geen toegang meer mag hebben tot bepaalde data als gevolg van wijzigingen binnen de onderneming.
 •  ...

Fost Plus raadt u aan de 'Criteria specifiek voor het gebruik van de online aangifte' goed door te nemen zodat u alle informatie hebt over de verantwoordelijkheden van de geregistreerde persoon.

Kies ik voor FostPack of voor ePack?

De keuze die u maakt, is uiterst belangrijk. De keuze voor de applicatie is immers definitief. U kunt later niet meer overschakelen naar de andere applicatie.

Via FostPack kan elk lid van Fost Plus zijn aangifte online indienen. Elk aangiftesysteem dat voor u van toepassing is, is hier beschikbaar. Ook hier kunt u dus gebruik maken van de vereenvoudigde aangiftesystemen indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Via ePack kunnen gemeenschappelijke leden van Fost Plus en VAL-I-PAC een gezamenlijke detailaangifte indienen voor beide organismen. Enkel de detailaangifte op basis van productfiches is mogelijk. Gezamenlijke leden die geen detailaangifte indienen, dienen de Fost Plus aangifte in te dienen via FostPack. Neem contact op met VAL-I-PAC voor de aangifte die u bij hen moet indienen.

Kan ik later nog van applicatie veranderen?

Eenmaal u de keuze voor een applicatie gemaakt heeft, is deze definitief. Het is niet mogelijk om over te gaan naar de andere applicatie.

Kan ik nog een aangifte op papier indienen?

Indien u de aangifte op papier wenst te doen, dient u rekening te houden met de volgende elementen:

 1. Een aangifte op papier dient in het bezit te zijn van Fost Plus vóór 31 januari. Na deze datum verwacht Fost Plus de aangifte online.
 2. Als uw onderneming nog niet geregistreerd is voor FostPack of ePack, kunt u nog een aangifte op papier indienen. U zult later dan echter wel enkel kunnen verder werken in FostPack.
 3. Indien uw onderneming reeds geregistreerd is voor ePack, is een aangifte op papier niet meer mogelijk. Fost Plus kan deze immers niet voor u in ePack verwerken. Bovendien ontbreken dan eveneens de gegevens voor de aangifte bij VAL-I-PAC.

Hoe kan de Verantwoordelijke meerdere personen toegang geven tot de applicatie?

De geregistreerde Verantwoordelijke kan in de applicatie ' Gebruikersbeheer' meerdere gebruikers aanmaken en beheren.

De Verantwoordelijke heeft niet alleen de mogelijkheid om meerdere gebruikers aan te maken en deze elk toegang te geven tot 1 of meerdere contracten, maar eveneens om de rechten per gebruiker te bepalen. Zo kan de Verantwoordelijke bijvoorbeeld een gebruiker aanmaken die enkel maar fiches kan beheren of een gebruiker die enkel kan consulteren.

De Verantwoordelijke kan eveneens een andere 'Administrator' aanduiden die naast de toegekende toegangen en rechten in de applicaties ook andere gebruikers kan aanmaken.

Meer gedetailleerde informatie over het Gebruikersbeheer vindt u terug in de veelgestelde vragen onder de rubriek 'Gebruikersbeheer'.

Wat indien de Verantwoordelijke gewijzigd dient te worden?

Indien de Verantwoordelijke gewijzigd dient te worden, moet de onderneming ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Fost Plus zal u hierna informeren over de te ondernemen stappen.