nl

Sorteren en recycleren

Goed sorteren, beter recycleren! Niet alleen bij u thuis, maar ook elders

Fost Plus

Alles over Fost Plus en de recyclage van verpakkingsafval in België

De recentste nieuwsbrief van Indevuilbak.be blikt terug op de 1e handhavingsweek West-Vlaanderen, zoekt kandidaten voor een pilootproject met verplaatsbare camera’s en lanceert een oproep aan lokale besturen en intercommunales voor de Lenteschoonmaak. Daarnaast vindt u er ook een verslag met foto’s van de Retail Clean Up Days.

Partner 60 out now

Partner 60, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus, heeft het onder andere over de tevredenheidsenquête waaruit een hoge tevredenheid bij de leden blijkt over onze diensten en onze werking, over de onverminderde strijd tegen zwerfvuil en de stijging van de Groene Punt-tarieven.