Het Groene Punt

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de onderneming die het verpakte product op de markt brengt, een bijdrage betaalt aan Fost Plus voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. Het logo betekent niet dat de verpakking uit gerecycleerde materialen bestaat, of dat u de verpakking in de blauwe PMD-zak mag aanbieden.

Groene Punt-Logo

Wat betekent het Groene Punt?

Op veel verpakkingen van producten die u dagelijks gebruikt, vindt u het Groene Punt-logo. Het logo geeft aan dat de onderneming die het verpakte product op de markt brengt, lid is van Fost Plus en daardoor een bijdrage levert aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de verpakking. De bijdrage van elke onderneming is gebaseerd op de hoeveelheid en de soort verpakkingen die ze op de markt brengt.

Wat betekent het Groene Punt niet?

  • Het Groene Punt-logo betekent niet automatisch dat de verpakking uit gerecycleerde materialen bestaat.
  • Het Groene Punt is ook geen garantie dat de verpakking waarop het logo gedrukt is, gerecycleerd zal worden. Dat hangt immers af van het materiaal dat gebruikt werd. Als u het logo bijvoorbeeld op een botervlootje ziet staan, wil dat dus niet zeggen dat het botervlootje ook effectief gerecycleerd kan worden.
  • Het Groene Punt-logo geeft ook niet aan waar de verpakking gesorteerd moet worden. Als u het logo op een verpakking terugvindt, wil dat dus niet automatisch zeggen dat u de verpakking bijvoorbeeld bij het PMD moet sorteren.

Veelgestelde vragen

Waarom staat er geen sorteerlogo op de verpakking vermeld?

Een logo dat aangeeft of een verpakking bij PMD, glas, papier-karton of bij het restafval thuishoort, zou het correct sorteren op het eerste zicht kunnen vereenvoudigen. Maar dat is niet zo eenvoudig. Daar zijn verschillende redenen voor.

Zo zijn er nog steeds grote verschillen in de inzamelscenario’s en sorteerregels tussen de Europese landen onderling. Een verpakking die in het ene land wordt aanvaard in de selectieve inzameling, moet in een ander land bij het restafval. In nog andere landen is dan weer een statiegeldsysteem actief, waarbij de verpakking dus terug naar het verkooppunt moet. 

Ook binnen België gelden niet overal dezelfde regels. Zo zamelen een aantal gemeenten en intercommunales op het containerpark bepaalde types plastic verpakkingen in die niet in de blauwe PMD-zak mogen. Dat maakt het moeilijk om tot een uniforme communicatie op de verpakking te komen.

Tot slot bestaan heel wat verpakkingen uit een combinatie van materialen – denk maar aan een glazen bokaal met een metalen dop. Voor die verpakkingen zouden verschillende logo’s naast elkaar moeten geplaatst worden, wat de duidelijkheid voor consumenten niet ten goede komt.

Waarom moeten bedrijven een bijdrage aan Fost Plus betalen?

Alle bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen, zijn onderworpen aan de zogenaamde terugnameplicht. Dat betekent dat ze wettelijk verantwoordelijk zijn voor de duurzame verwerking van de verpakkingen na de consumptie van de producten. In de praktijk kunnen ze zich daarvoor aansluiten bij Fost Plus, aangezien het heel moeilijk zou zijn om dit zelf te organiseren. Ze betalen dan een financiële bijdrage, berekend op basis van de hoeveelheid verpakkingen die ze op de markt brengen en de materialen die ze gebruiken voor hun verpakkingen. Fost Plus gebruikt die financiële middelen om de verpakkingen op de meest duurzame manier te verwerken. Bijna 90 % van de verpakkingen die bij Fost Plus worden aangegeven, wordt vandaag gerecycleerd.

Wordt het Groene Punt ook in andere landen gebruikt?

Het Groene Punt-logo vindt u op verpakkingen in heel Europa. Fost Plus maakt deel uit van PRO Europe (Packaging Recovery Organisations Europe), de koepelvereniging voor verpakkingsorganisaties die net als Fost Plus instaan voor de inzameling en recyclage van verpakkingen in hun land. Alle organisaties van PRO Europe gebruiken het Groene Punt-logo. PRO Europe is verantwoordelijk voor het beheer van de licenties van het Groene Punt-logo en ziet erop toe dat het logo goed gebruikt wordt.

Meer weten?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be