PMD Bedrijven

Sorteren op de werkvloer, het nieuwe normaal

Doelstelling

Sorteren op de werkvloer moet het nieuwe normaal worden – even logisch en eenvoudig als thuis. Fost Plus wil bedrijven en organisaties daarom stimuleren om zoveel mogelijk PMD te sorteren. We zetten niet alleen in op sensibilisering maar bieden ook praktische ondersteuning bij de invoering.

Context

Ondanks de sorteerplicht wordt in bedrijven nog onvoldoende gesorteerd. Dat blijkt zowel uit de inzamelcijfers als uit analyses van restafvalstromen. Naar schatting zou jaarlijks 25.000 ton PMD in het gemengd restafval terechtkomen. Dat betekent voor Fost Plus een groot potentieel om extra verpakkingen in te zamelen die nu nog verloren gaan.

Aanpak

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om al hun afvalstromen te sorteren. Dat geldt voor het afval gelinkt aan hun basisactiviteiten, maar evengoed voor de blikjes, flesjes en andere verpakkingen die in kantoren, refters en productiehallen verbruikt worden. Die specifieke afvalstroom belandt nog te vaak in het restafval, waardoor de verpakkingen en dus de materialen verloren gaan voor recyclage.

Fost Plus heeft zich ambitieuze doelstellingen gesteld op dit vlak. We willen de hoeveelheid PMD die we buitenshuis – en dus ook bij bedrijven – inzamelen quasi verdubbelen, van 14.000 ton in 2018 naar 26.000 ton in 2023. Ondanks een moeilijk jaar vanwege de corona-crisis zamelden we in 2020 al 19.000 ton in, perfect op schema dus om onze doelstellingen te halen.

In 2021, maar ook in 2022 zetten we naar aanleiding van de terugkeer naar de werkvloer het thema opnieuw op de agenda met een grootschalige campagne om bedrijven te overtuigen om meer en beter te sorteren. We ontwikkelden in nauwe samenwerking met de privé-ophaalbedrijven ook een actieplan om bedrijven te ondersteunen bij de praktische invoering. De welkomstpremie van 75 euro loopt nog tot en met einde 2023.

Op 1 april 2021 werden de sorteerregels van de Nieuwe Blauwe Zak ook van kracht in bedrijven. Naast flesjes en blikjes mogen dus ook verpakkingen van maaltijdsalades of yoghurtpotjes bij PMD. Dat maakt het sorteren op de werkvloer niet alleen eenvoudiger, het zal ook een positief effect hebben op de ingezamelde hoeveelheden.
 

Partners

Initiatiefnemers: Fost Plus en Valipac

Partners: privé-ophaalbedrijven
 

Tijdsduur

2018-2023

Resultaten

In 2020 zamelde Fost Plus 19.000 ton PMD in bij bedrijven, een stijging van 3.000 ton tegenover 2019.