PMD Bedrijven

Sorteren op de werkvloer, het nieuwe normaal

Doelstelling

Sorteren op de werkvloer moet het nieuwe normaal worden – even logisch en eenvoudig als thuis. Fost Plus wil bedrijven en organisaties daarom stimuleren om zoveel mogelijk PMD te sorteren. We zetten niet alleen in op sensibilisering maar bieden ook praktische ondersteuning bij de invoering.

Context

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om al hun afvalstromen te sorteren. Dat geldt voor het afval gelinkt aan hun basisactiviteiten, maar evengoed voor de blikjes, flesjes en andere verpakkingen die in kantoren, refters en productiehallen verbruikt worden. Die specifieke afvalstroom belandt nog te vaak in het restafval, waardoor de verpakkingen en dus de materialen verloren gaan voor recyclage.

Aanpak

Fost Plus heeft ambitieuze doelstellingen gesteld voor het sorteren van PMD in bedrijven. We willen de hoeveelheid ingezamelde PMD quasi verdubbelen, van 14.000 ton in 2018 naar 26.000 ton in 2023. Ondanks het vele thuiswerk tijdens de coronacrisis haalden we zowel in 2020 (19.000 ton) als in 2021 (22.000 ton) onze tussentijdse doelstellingen en blijven we op schema om onze doelstelling te realiseren in 2023.

Naast onze communicatiecampagnes, bieden we de nodige praktische ondersteuning aan bedrijven die willen starten met PMD sorteren of hun sorteerresultaten willen verbeteren. Zo kunnen ze op sorterenophetwerk.be heel wat tips, advies en ondersteunend materiaal vinden. We volgen in samenwerking met Valipac ook bedrijven op die nog geen contract hebben met hun afvalpartner voor de ophaling van PMD. Bedrijven die starten met sorteren kunnen daarvoor een welkomstpremie krijgen.

Achter de schermen werken we nauw samen met de afvalbedrijven die instaan voor de ophaling van PMD bij bedrijven. Zo krijgen ze een extra vergoeding voor de tonnen die ze supplementair ophalen tegenover het voorgaande jaar. Daarnaast bieden we hen toegang tot een netwerk van 16 overslagstations waar ze het PMD dat ze bij hun klanten inzamelen kunnen afleveren, waardoor we de transporten naar de sorteercentra kunnen optimaliseren.
 

Partners

Initiatiefnemers: Fost Plus en Valipac

Partners: private afvaloperatoren
 

Tijdsduur

2019-2024

Resultaten

In 2021 zamelde Fost Plus 22.000 ton PMD in bij bedrijven, een stijging van 3.000 ton tegenover 2020.