Pack It Better

Belgische hub voor eco-design van verpakkingen

Doelstelling

Pack It Better stimuleert bedrijven om hun verpakkingen duurzamer en beter recycleerbaar te maken. Het platform bundelt heel wat kennis en expertise rond eco-design samen op één centraal platform, waar bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in contact kunnen komen.

Context

Heel wat bedrijven zijn op zoek naar manieren om hun verpakkingen duurzamer en beter recycleerbaar te maken.  Ze beschikken echter niet altijd over de kennis en expertise om de juiste keuzes te maken. Nochtans is er onze Belgische kennisinstellingen heel wat knowhow beschikbaar.

Aanpak

Met het Pack It Better-platform stimuleren Fost Plus en Valipac het eco-design van zowel huishoudelijke als industriële verpakkingen. Bedoeling is om de bestaande knowhow en expertise die aanwezig is bij bedrijven, kennisinstellingen en onderzoekscentra beter toegankelijk te maken voor alle bedrijven die hun verpakkingen duurzamer en beter recycleerbaar willen maken.

De website packitbetter.be bundelt informatie over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven op het vlak van duurzame verpakkingen. De focus ligt zowel op kwantitatieve en kwalitatieve preventie als op betere recycleerbaarheid en circulaire toepassingen.

Bedrijven vinden er bovendien heel wat nuttige tools, best practices en praktijkvoorbeelden. In de agenda vinden ze een overzicht van webinars, seminaries, trainings en andere activiteiten rond circulaire verpakkingen. Daarnaast is er ook een nieuwssectie waar interessante berichten van onze experten over circulair verpakken gepost worden.

Pack It Better fungeert verder als ontmoetingsplaats tussen bedrijven en experts. Verpakkingsverantwoordelijken van bedrijven kunnen via het platform hun vraag rond circulaire verpakkingen stellen en worden vervolgens in contact gebracht met de juiste experts. Ze vinden er ook info over de specifieke expertisedomeinen en contactgegevens van de kennisinstellingen.

Pack It Better werd gelanceerd in maart 2021 en wordt gepromoot via de federaties.
 

Partners

Initiatiefnemers: Fost Plus en Valipac

Ondersteunende partners: Comeos, Detic, Essenscia, Fedustria en Fevia

Kennispartners: Arteveldehogeschool, Belgische Baksteenfederatie, Cargo Securing Testing Services, Celabor, European Aluminium (Packaging group), Febelcem, Filpap, Flanders Food, IBE-BVI, Indufed, LIW, Logistics in Wallonia, MPR&S, Pack4Food, PEFC Belgium, Plarebel, Recarton Belgium, Senstech-Sensnet VZW, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, VIL en VKC-Centexbel

Tijdsduur

2021-2024