Pack It Better

Belgische hub voor eco-design van verpakkingen

Doelstelling

Pack It Better stimuleert bedrijven om hun verpakkingen duurzamer en beter recycleerbaar te maken. Het platform bundelt alle kennis en expertise rond eco-design samen op één centraal platform, waar bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in contact kunnen komen.

Context

Heel wat bedrijven zijn op zoek naar manieren om hun verpakkingen duurzamer en beter recycleerbaar te maken.  Ze beschikken echter niet altijd over de kennis en expertise om de juiste keuzes te maken. Nochtans is er onze Belgische kennisinstellingen heel wat knowhow beschikbaar.

Aanpak

Met het Pack It Better-platform stimuleren Fost Plus en Valipac het eco-design van zowel huishoudelijke als industriële verpakkingen. Bedoeling is om de bestaande knowhow en expertise die aanwezig is bij bedrijven, kennisinstellingen en onderzoekscentra beter toegankelijk te maken voor alle bedrijven die hun verpakkingen duurzamer en beter recycleerbaar willen maken.

De website packitbetter.be bundelt informatie over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven op het vlak van duurzame verpakkingen. De focus ligt zowel op kwantitatieve en kwalitatieve preventie als op betere recycleerbaarheid en circulaire toepassingen. Bedrijven vinden er bovendien heel wat nuttige tools, best practices en praktijkvoorbeelden.

Pack It Better fungeert ook als ontmoetingsplaats tussen bedrijven en experts. Verpakkingsverantwoordelijken van bedrijven vinden er de contactgegevens van experts en kennisinstellingen die hen kunnen verder helpen bij de ontwikkeling van hun verpakkingen. Ze kunnen via het platform ook rechtstreeks vragen stellen aan experts rond specifieke topics of problemen.

Pack It Better werd gelanceerd in maart 2021 en wordt gepromoot via de federaties.
 

Partners

Initiatiefnemers: Fost Plus en Valipac

Ondersteunende partners: Comeos, Detic, Essenscia, Fedustria en Fevia

Kennispartners: Arteveldehogeschool, Cargo Securing Testing Services, LIW, Pack4Food, PEFC Belgium, Senstech, U Gent en U Antwerpen
 

Tijdsduur

2021-2024