Design4Recycling guidelines

Do’s and don’ts voor beter recycleerbare verpakkingen

Doelstelling

Met de Design4Recycling guidelines geeft Fost Plus houvast aan bedrijven die hun verpakkingen duurzamer en beter recycleerbaar willen maken. Door de guidelines te volgen, weten ze zeker dat hun verpakkingen zonder problemen in de sorteer- en recyclageketen van Fost Plus kunnen worden opgenomen.

Context

Heel wat bedrijven leveren inspanningen om hun verpakkingen duurzamer en beter recycleerbaar te maken zodat ze voldoen aan de steeds hogere recyclagedoelstellingen. Het is echter niet eenvoudig om de impact van hun keuzes op het verdere sorteer- en recyclageproces goed in te schatten.

Aanpak

Met de Design4Recycling guidelines helpt Fost Plus bedrijven bij de ontwikkeling van duurzame en beter recycleerbare verpakkingen, die bovendien eenvoudig kunnen opgenomen worden in de huidige sorteer- en recyclageprocessen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de kennis die we hebben van de processen in sorteercentra en recyclagefabrieken en de impact van specifieke materialen en verpakkingstypes. We vertaalden die kennis naar een reeks eenvoudige do’s and don’ts die bedrijven kunnen gebruiken als houvast voor hun beslissingen.

Zo bevelen we onder meer aan om zoveel gebruik te maken van monomaterialen. Verpakkingen die bestaan uit meerdere materialen – en zeker als die gelamineerd of gelijmd worden – zijn in de praktijk immers een stuk moeilijker om te recycleren. Zwarte, donkere en ondoorzichtige materialen kunnen best vermeden worden omdat ze in de sorteercentra vaak niet gedetecteerd worden. 

De guidelines bevatten daarnaast ook specifieke aanbevelingen rond het gebruik van bioplastics, etiketten, sleeves, inkten en lijmen.

Contacteer ons voor meer informatie.

Partners

Fost Plus

Tijdsduur

2020-2024