De Click

Zwerfvuil – de mentale Click

Doelstelling

Met de Click wil Fost Plus een nieuwe norm zetten inzake openbare netheid door burgers positief te motiveren en te belonen voor hun goed gedrag. Tegelijk bieden we steden en gemeenten een nieuwe tool in hun strijd tegen zwerfvuil.

Context

Naar schatting komt er per inwoner jaarlijks 2,77 kg zwerfvuil op straat of in de natuur terecht. Een bron van ergernis voor velen en schadelijk voor ons leefmilieu. Bovendien bevat het zwerfvuil heel wat verpakkingsmaterialen die perfect gerecycleerd kunnen worden.

Aanpak

Fost Plus mikt met de Click op de actieve participatie van burgers in de strijd tegen zwerfvuil. Door hen te belonen voor hun goed gedrag willen we hen de ‘klik’ laten maken om geen afval op de grond te gooien of te laten liggen. Het concept is eenvoudig: telkens ze een verpakking of een ander stuk afval in de (juiste) afvalbak gooien, kunnen ze die via een app op hun smartphone scannen. Daarmee sparen ze punten – de zogenaamde Circular UCoins – die ze vervolgens kunnen inwisselen bij lokale handelaars.

De Haan tekende in de zomer van 2020 als eerste gemeente in op een proefproject van de Click. Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen leverde dit eerste project al meteen veelbelovende resultaten op. De inhoud van de straatvuilnisbakken werd naar een speciaal voorsorteercentrum gebracht om de laatste recycleerbare verpakkingen uit het restafval te sorteren. Zo kunnen ook die verpakkingen alsnog in het reguliere recyclagecircuit van PMD opgenomen worden.

In 2021 krijgt het proefproject in De Haan een vervolg en wordt de Click ook in andere steden en gemeenten uitgerold. We mikken daarbij op minstens één bijkomende stad in Vlaanderen, twee in Wallonië en één project in Brussel. Zo werd De Click op 1 juli geïntroduceerd in Antwerpen. We verwachten dat de Click ook een mooie bijdrage zal leveren aan de relanceplannen van de betrokken steden die hun lokale handel en horeca na corona een extra duwtje in de rug willen geven.

Partners

Fost Plus

De Haan

Antwerpen

Bruco

Tijdsduur

Vanaf 2020