Onze publicaties

Raadpleeg en download onze publicaties: jaarverslagen, gidsen, brochures en magazines.

Selecteer in het menu aan de zijkant het type publicatie of onderwerp dat u zoekt.

2012 was voor Fost Plus een jaar van vooruitblikken. We bestaan intussen achttien jaar en hebben als organisatie dus de volwassen leeftijd bereikt. En dan moet je al eens verder in de toekomst durven kijken.

Downloaden

Onder de titel ‘De recycling society in actie’ schetst het jaarverslag een beeld van de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België anno 2011.

Downloaden

Partner 56

Partner 56, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over de winnaars van de Ray Cup, over ecofiscaliteit en over de Groene Punt-tarieven voor 2015.

Downloaden

Partner 55

Partner 55, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over de Milieubarometer van Fost Plus, de voorbije academische zitting, de kringloopeconomie en de nieuwe communicatiecampagne.

Downloaden

Partner 54

Partner 54, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over sorteren op het werk, biomimetisme en duurzame producentenverantwoordelijkheid.

Downloaden

Fostpost 30

Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales, afvaloperatoren en recycleurs, heeft het onder andere over wijzigingen in de Europese wetgeving, de pioniers van het PMD, 10 jaar workshops in scholen...

Downloaden

Fostpost 29

Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales, afvaloperatoren en recycleurs, heeft het onder andere over de Milieubarometer van Fost Plus, de voorbije academische zitting, de kringloopeconomie en de nieuwe communicatiecampagne.

Downloaden

Fostpost 28

Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales, afvaloperatoren en recycleurs, heeft het onder andere over de handige sorteerapp van Fost Plus, Bebat en Recupel, de strijd om de properste studentenstad en duurzame producentenverantwoordelijkheid.

Downloaden

Fostpost 27

Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales afvaloperatoren en recycleurs, heeft het onder andere over het nieuwe sorteerbeleid op Brussels Airport, Extended Producer Responsibility en over sorteren op het werk. 

Downloaden

Het Duurzaamheidsrapport van Fost Plus toont met het nodige cijfermateriaal aan dat de keuzes die bedrijven samen met overheden en milieubedrijven hebben gemaakt, cruciaal zijn voor een duurzame ontwikkeling.

Downloaden

Pagina's