Onze publicaties

Raadpleeg en download onze publicaties: jaarverslagen, gidsen, brochures en magazines.

Selecteer in het menu aan de zijkant het type publicatie of onderwerp dat u zoekt.

Fostpost 34

Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommunales, afvaloperatoren en recycleurs heeft het onder andere over de uitgebreide inzameling van plastic verpakkingen, de strijd tegen zwerfvuil en buitenshuis sorteren. 

Downloaden

Partner 60

Partner, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus, heeft het onder andere over de tevredenheidsenquête waaruit een hoge tevredenheid bij de leden blijkt over onze diensten en onze werking, over de onverminderde strijd tegen zwerfvuil en de stijging van de Groene Punt-tarieven.

Downloaden

Informatiefiches over het sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval (PMD, Glas en papier-Karton) in het Nederlands en Turks.

Downloaden

Informatiefiches over het sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval (PMD, Glas en papier-Karton) in het Nederlands en Pools.

Downloaden

Informatiefiches over het sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval (PMD, Glas en papier-Karton) in het Nederlands en Frans.

Downloaden

Informatiefiches over het sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval (PMD, Glas en papier-Karton) in het Nederlands en Engels.

Downloaden

Informatiefiches over het sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval (PMD, Glas en papier-Karton) in het Nederlands en Arabisch.

Downloaden

Fostpost 33

Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales, afvaloperatoren en recycleurs heeft het onder andere over het zwerfvuilplan en de eerste resultaten van de proefprojecten mbt. een uitgebreide inzameling van PMD-verpakkingen. 

Downloaden

Partner 59

Partner 59, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus, heeft het onder andere over de klimaatverandering en de recycleerbaarheid van flessen en flacons. Het blikt ook terug op de resulaten van 2015.

Downloaden

2015 was opnieuw een belangrijk jaar voor Fost Plus. In veel opzichten legden we de fundamenten voor een succesvolle toekomst – niet alleen voor onze organisatie, maar ook voor een duurzamer omgaan met verpakkingen en verpakkingsafval in ons land.

Downloaden

Pagina's