Een nieuwe video over de bestaansreden, de partners en de werking van Fost Plus

 

Fost Plus is de drijvende kracht achter een uniek ecosysteem, waarin publieke en private partners intensief samenwerken aan een circulaire economie en een duurzame samenleving.

Fost Plus is verantwoordelijk voor de organisatie en de financiering van de recyclageketen voor huishoudelijke verpakkingen. Concreet gaat het om PMD via de blauwe zak, glas via de glasbollen of huis-aan-huis, en papier-kartonverpakkingen. 

Elk bedrijf dat een verpakt product op de markt brengt, kiest best voor verpakkingen die compatibel zijn met de recyclageketen. Het bedrijf is ook gehouden de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de afvalfase van de verpakking. Als lid van het collectieve systeem Fost Plus betaalt het bedrijf de werkelijke kosten van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van zijn verpakkingen. Het Groene Punt-tarief per materiaalsoort maakt een transparante berekening van deze kosten mogelijk.

In het kader van onze verschillende opdrachten werken wij samen met verschillende actoren: bedrijven, intercommunales voor afvalbeheer, Gewesten en lokale besturen, afvaloperatoren, sorteer- en recyclagecentra, de Interregionale Verpakkingscommissie, en uiteraard de burgers. Fost Plus zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan samenwerken en dat de ingezamelde materialen op de meest duurzame manier worden gerecycleerd. Zo faciliteren we samen de transitie naar een circulaire verpakkingseconomie!

Ontdek hier onze Corporate Video