Voorsorteren openbare vuilnisbakken

PMD recupereren uit restafval

Doelstelling

Fost Plus wil een recyclageoplossing bieden voor alle verpakkingen, ook wanneer die buitenshuis geconsumeerd worden. Openbare vuilnisbakken bevatten naar schatting ongeveer 20% PMD-verpakkingen, die nu nog verloren gaan. Daarom hebben we in verschillende steden en gemeenten voorsorteerprojecten lopen waarbij de inhoud van de vuilnisbakken naar een gespecialiseerd sorteercentrum gaat en de PMD-verpakkingen gerecupereerd worden.

Context

Openbare vuilnisbakken bieden vaak niet de mogelijkheid om verpakkingen te sorteren van producten die onderweg geconsumeerd worden. Het is praktisch niet haalbaar om elke vuilnisbak uit te rusten met aparte compartimenten voor de verschillende types afval. Maar ook wanneer er sorteereilanden zijn, is de kwaliteit niet altijd optimaal. Daarom gingen we op zoek naar een alternatieve oplossing om PMD en andere recycleerbare materialen te recupereren.

Aanpak

Openbare vuilnisbakken bevatten naar schatting 20 tot 40% recycleerbare verpakkingsmaterialen. Daaronder vinden we uiteraard heel wat drankverpakkingen, maar evengoed verpakkingen van broodjes, salades, meeneemmaaltijden en andere producten die we onderweg consumeren. Vandaag eindigen deze verpakkingen nog bij het gemeenteafval en worden ze vervolgens verbrand. Daar wil Fost Plus iets aan doen.

We testen in verschillende steden en gemeenten de haalbaarheid van specifieke voorsorteertrajecten om deze verpakkingen te recupereren. Daarbij gaat de volledige inhoud van de straatvuilnisbakken na de ophaling naar een gespecialiseerd sorteercentrum waar de recycleerbare materialen gescheiden worden van het restafval. Er lopen onder meer dergelijke projecten in Charleroi, Leuven en Namen.

Op dit ogenblik werkt Fost Plus voor het project samen met Bruco, dat gespecialiseerd is in het sorteren van diverse afvalstromen en verschillende vestigingen heeft in België. Het afval uit de openbare vuilnisbakken wordt gesorteerd in Sambreville, waar het bedrijf een gloednieuwe hoogtechnologische sorteerlijn installeerde met optische scheiders. De gesorteerde PMD-verpakkingen worden vervolgens naar onze reguliere sorteercentra vervoerd, waar ze hetzelfde traject volgen als de verpakkingen die via de blauwe PMD-zak huis-aan-huis worden ingezameld.

Vandaag focust het proefproject zich nog op PMD, maar op termijn willen we ook andere verpakkingen en materialen recupereren uit de vuilnisbakken. Zo testen we samen met Bruco systemen voor het uitsorteren van papier-karton. Daarnaast willen we het voorsorteerproject ook uitbreiden naar andere steden en gemeenten, zodat we zoveel mogelijk verpakkingen een nieuw leven kunnen geven. Ten slotte onderzoeken we ook of andere installaties in aanmerking komen om dit materiaal uit te sorteren.
 

Partners

Fost Plus I Bruco

Aalst I Anderlecht I Antwerpen I Bergen I Blankenberge I Brugge I Charleroi I De Haan I Genk I Hasselt I Leuven I Middelkerke I Namen
 

Tijdsduur

2021 - 2025