HolyGrail 2.0

Het sorteren van de toekomst

Doelstelling

HolyGrail 2.0 onderzoekt hoe digitale watermerken kunnen ingezet worden om verpakkingen nog efficiënter en fijnmaziger te scheiden in sorteercentra en bij recycleurs. Het project brengt zowel de technische als de economische haalbaarheid in kaart om dergelijke systemen op grote schaal in te voeren. Het project verenigt meer dan 160 Europese bedrijven en organisaties uit de hele recyclageketen.

Context

Innovatie en digitalisering zijn belangrijke drivers in de circulaire economie. In de sorteercentra worden vandaag al heel wat geavanceerde technologieën ingezet om verpakkingsmaterialen te scheiden, waaronder robots en infraroodcamera’s. Toch komen nog altijd een aantal verpakkingen niet in de juiste stroom terecht omdat ze niet optimaal gedetecteerd kunnen worden. Daarnaast wordt het ook steeds belangrijker om een onderscheid te kunnen maken tussen food- en non-foodverpakkingen.

Aanpak

Digitale watermerken hebben een enorm potentieel om de recyclagepercentages van plastic verpakkingen te verhogen en de materialenkringloop verder te sluiten. Het principe is heel eenvoudig. Elke verpakking krijgt een digitaal recyclagepaspoort dat alle informatie bevat over de herkomst, samenstelling, materialen en inhoud van de verpakking. Het gaat om een onzichtbare code, ter grootte van een postzegel, die op de verpakking geprint wordt.


In het sorteercentrum wordt het watermerk op de verpakking gedetecteerd door een hoge-resolutiecamera op de sorteerlijn. De verpakking kan dan automatisch aan de juiste stroom toegewezen worden. Op die manier wordt niet alleen de foutenmarge in bestaande stromen gereduceerd, het wordt ook mogelijk om fijnmaziger te sorteren en bijkomende recyclagestromen aan te boren.
Bovendien kunnen verpakkingen van voedingsproducten en niet-voedingsproducten van elkaar gescheiden worden, wat met systemen die puur op het type materiaal werken niet kan. Dat onderscheid is cruciaal om aan de standaarden voor voedselveiligheid van gerecycleerd materiaal te voldoen. Digitale watermerken hebben dan ook het potentieel om een antwoord te bieden aan de stijgende vraag naar recyclaat voor verschillende toepassingen. 

HolyGrail 2.0 onderzoekt de technische en economische haalbaarheid om deze systemen op grote schaal toe te passen. Het project startte in 2018 en bevindt zich na een pilootfase en een semi-industriële testfase inmiddels in een vergevorderd stadium. Zo zullen verschillende producenten hun verpakkingen in de loop van 2022 van digitale watermerken voorzien die in sorteerinstallaties in Denemarken, Duitsland en Frankrijk uitgelezen kunnen worden.

Fost Plus maakt deel uit van het consortium van partners. Via het HolyGrail 2.0 project doet Fost Plus inzichten op over het sorteren en recycleren van de toekomst. 

Meer informatie over HolyGrail 2.0 op de website www.digitalwatermarks.eu

Partners

AIM - European Brands Association

Alliance to End Plastic Waste

Meer dan 160 Europese bedrijven en organisaties
 

Tijdsduur

Pilootfase (2018-2019)

Semi-industriële testfase (2021)

Industriële testfase (2022)