Every Packaging Counts

Zwerfvuil – naar een duurzame gedragsverandering

Doelstelling

Met Every Packaging Counts wil Fost Plus samen met de voedingsbedrijven en de retailers in ons land een oplossing bieden voor de verpakkingen die vandaag verloren gaan in het zwerfvuil. Het is een geïntegreerd actieplan dat moet leiden tot een duurzame gedragsverandering bij de burger, een efficiënt en resultaatgericht zwerfvuilbeleid en de bijkomende recyclage van verpakkingen.

Context

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat niemand onberoerd laat. Het is een doorn in het oog van iedereen – burgers, overheden en milieuorganisaties, maar evengoed de bedrijven die de verpakkingen op de markt brengen. Ondanks de vele inspanningen die we met z’n allen leveren, blijkt er echter meer nodig om de hoeveelheid zwerfvuil te doen dalen.

Aanpak

Fost Plus sloeg voor Every Packaging Counts de handen in elkaar met de federatie van de voedingsbedrijven (Fevia) en die van de retailers (Comeos). We ontwikkelden een gezamenlijk en geïntegreerd actieplan om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Het plan is gestoeld op vijf pijlers:

  1. De blauwe zak als hoeksteen. De huis-aan-huisinzameling van PMD via de blauwe zak is het fundament voor de uitstekende recyclagecijfers die we jaar na jaar laten optekenen in ons land. Het is een eenvoudig, efficiënt en laagdrempelig systeem, dat voor iedere Belg toegankelijk is. Het blijft ook in de toekomst de hoeksteen voor een duurzame aanpak van het zwerfvuilprobleem en een maximale recyclage.
  2. Inzetten op preventie. Verpakkingen die niet nodig zijn, moeten we uiteraard zoveel mogelijk vermijden. Minder verpakking betekent ook minder kans op zwerfvuil. De verpakkende bedrijven besteden dan ook heel wat aandacht aan systemen en businessmodellen voor herbruikbare verpakkingen en verpakkingsvrije oplossingen, onder meer voor take-away en consumptie buitenshuis.
  3. Bedrijfswereld neemt verantwoordelijkheid. Een nieuwe Europese richtlijn bepaalt dat bedrijven die verpakkingen op de markt brengen vanaf 1 januari 2023 moeten instaan voor de kosten van het zwerfvuil dat afkomstig is van hun producten. Fost Plus is bereid om voor haar leden een coördinerende rol op te nemen, net zoals we dat nu al doen voor de inzameling en recyclage van hun verpakkingen. Zo komt er meteen ook een centraal aanspreekpunt voor de overheid en kunnen we schaalvoordelen creëren door het delen van kennis en best practices.
  4. Investeren in innovatie. Ons land heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van verpakkingsrecyclage. Die lijn willen we ook doortrekken in onze zwerfvuilaanpak. We onderzoeken hoe we met een slim, digitaal statiegeldsysteem nog meer drankverpakkingen kunnen inzamelen voor recyclage, met een maximaal gebruiksgemak voor de burger. Het is een alternatief voor de klassieke statiegeldsystemen die weinig toegevoegde waarde bieden in de Belgische context. Download hier de haalbaarheidsstudie van het nieuwe digitale statiegeldsysteem.
  5. Beloon wie het goed doet. Zwerfvuil is het resultaat van een mentaliteitsprobleem bij een kleine minderheid van de bevolking. Een efficiënt handhavingsbeleid blijft essentieel voor deze hardleerse groep. Tegelijk willen we ook positieve incentives creëren voor wie het wel goed doet, onder meer via beloningssystemen zoals de Click. Daardoor wordt het meteen ook voor iedereen duidelijk dat afval wel degelijk waardevol is.
     

Partners

Fost Plus
Fevia
Comeos