Belgische recyclagehub

Investeren in een lokale circulaire economie

Doelstelling

Fost Plus trekt resoluut de Belgische kaart voor de recyclage van de plastic verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak. Zo vermijden we dat de ingezamelde verpakkingen grote afstanden moeten afleggen en leveren we een mooie bijdrage aan de lokale economie en duurzame tewerkstelling. Met vijf nieuwe recyclagefabrieken groeit ons land stilaan uit tot een Europese recyclagehub.

Context

Dankzij de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak komen jaarlijks 100.000 ton extra verpakkingen op de markt voor duurzame recyclage. Dat betekent een aanzienlijke boost voor de circulaire economie. Het gaat voornamelijk om plastic verpakkingen, waarvoor heel wat nieuwe technologie en capaciteit nodig is. Fost Plus heeft de ambitie om die zoveel mogelijk in eigen land uit te bouwen en trekt daarvoor de nodige investeringen aan.

Aanpak

De verpakkingen die we inzamelen via de PMD-zak worden vandaag ofwel in België ofwel in onze buurlanden gerecycleerd. Voor de plastic verpakkingen was het aandeel dat in België gerecycleerd werd nog relatief beperkt. Daar brengen we met de Nieuwe Blauwe Zak verandering in. Waar in 2021 ongeveer 12% van de plastic verpakkingen in België werden gerecycleerd zou dat met de geplande projecten in de komende jaren moeten oplopen tot meer dan 75%.

Recyclage dicht bij huis biedt verschillende voordelen. Zo is er minder transport nodig van de ingezamelde materialen, waardoor we heel wat CO2-uitstoot vermijden. Het levert ook een mooie bijdrage aan de lokale tewerkstelling en de lokale economie, en het maakt het hoogkwalitatief gerecycleerde materiaal beschikbaar voor lokale bedrijven. De nabijheid van de recyclagecentra maakt het bovendien ook gemakkelijker om nauw samen te werken met de recyclagebedrijven en snel in te spelen op nieuwe trends en innovaties.

Fost Plus lanceerde een reeks projectoproepen voor de recyclage van specifieke verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak. Verschillende bedrijven en consortia tekenden hier al op in en besloten te investeren in recyclagelijnen en -fabrieken in België.

Ecoo in Houthalen-Helchteren investeerde in 2020 al in een extra recyclagelijn voor gemengde plastics en gemengde folies. In juni 2022 opende Ecoo Beringen een ultramoderne installatie voor de recyclage van polyethyleen folie, met een jaarlijkse capaciteit van 42.000 ton verpakkingsmateriaal. Het gerecycleerde materiaal wordt gebruikt voor de productie van nieuwe folies en zakjes.

Begin 2022 volgde de aankondiging van MOPET, een recyclagefabriek die in Neufchâteau gebouwd wordt door het Nederlandse bedrijf Morssinkhof Rymoplast Groep. Die focust op complexe verpakkingen uit PET. Tegen eind 2024 zullen er jaarlijks 10.500 ton PET-schaaltjes en 17.500 ton PET-flessen gerecycleerd worden, voornamelijk als grondstof voor nieuwe schaaltjes en flessen.

Eind 2022 ging Filao in Charleroi van start met de bottle-to-bottle recyclage van PET-flessen. Het gaat om een uniek en volledig circulair project, waarbij PET-flessen die we bij Belgische gezinnen inzamelen, gerecycleerd worden tot grondstof voor nieuwe flessen die op hun beurt opnieuw bestemd zijn voor de Belgische markt. De installatie is het resultaat van een samenwerking tussen afvalverwerkend bedrijf Veolia en Sources ALMA, Belgisch marktleider in gebotteld water. Eens volledig operationeel, zal de fabriek jaarlijks 40.000 ton PET recycleren.

Tot slot werd begin 2023 het contract toegekend voor het vijfde en laatste recyclagecentrum, dat door Morssinkhof Rymoplast gebouwd wordt in Lommel. De fabriek zal operationeel zijn in oktober 2024 en zal onder meer verpakkingen van polypropyleen (zoals botervlootjes en bakjes van kant-en-klare maaltijden) en polyethyleen (zoals flessen en flacons voor shampoo en melk) recycleren.

Partners

Fost Plus

Bionerga, Ecoo, Morssinkhof Rymoplast Groep, Sources ALMA, Veolia

Tijdsduur

2020 - 2030