Belgische recyclagehub

Investeren in een lokale circulaire economie

Doelstelling

Fost Plus trekt resoluut de Belgische kaart voor de recyclage van de plastic verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak. Zo vermijden we dat de ingezamelde verpakkingen grote afstanden moeten afleggen en leveren we een mooie bijdrage aan de lokale economie en duurzame tewerkstelling. Met vijf nieuwe recyclagefabrieken groeit ons land stilaan uit tot een Europese recyclagehub.

Context

Dankzij de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak komen jaarlijks 100.000 ton extra verpakkingen op de markt voor duurzame recyclage. Dat betekent een aanzienlijke boost voor de circulaire economie. Het gaat voornamelijk om plastic verpakkingen, waarvoor heel wat nieuwe technologie en capaciteit nodig is. Fost Plus heeft de ambitie om die zoveel mogelijk in eigen land uit te bouwen en trekt daarvoor de nodige investeringen aan.

Aanpak

De verpakkingen die we inzamelen via de PMD-zak worden vandaag ofwel in België ofwel in onze buurlanden gerecycleerd. Voor de plastic verpakkingen was het aandeel dat in België gerecycleerd werd nog relatief beperkt. Daar brengen we met de Nieuwe Blauwe Zak verandering in. Waar in 2021 ongeveer 12% van de plastic verpakkingen in België werden gerecycleerd zou dat met de geplande projecten in de komende jaren moeten oplopen tot meer dan 75%.

Recyclage dicht bij huis biedt verschillende voordelen. Zo is er minder transport nodig van de ingezamelde materialen, waardoor we heel wat CO2-uitstoot vermijden. Het levert ook een mooie bijdrage aan de lokale tewerkstelling en de lokale economie, en het maakt het hoogkwalitatief gerecycleerde materiaal beschikbaar voor lokale bedrijven. De nabijheid van de recyclagecentra maakt het bovendien ook gemakkelijker om nauw samen te werken met de recyclagebedrijven en snel in te spelen op nieuwe trends en innovaties.

Fost Plus lanceerde een reeks projectoproepen voor de recyclage van specifieke verpakkingen uit de Nieuwe Blauwe Zak. Verschillende bedrijven en consortia tekenden hier al op in en besloten te investeren in recyclagelijnen en -fabrieken in België.

Zo bouwde Ecoo in Houthalen-Helchteren een nieuwe lijn voor de recyclage van gemengde plastics en gemengde folie uit de Nieuwe Blauwe Zak. In mei 2021 startte hetzelfde bedrijf samen met Biostoom Beringen met de bouw van een nieuwe recyclagefabriek voor polyethyleen-folie. Die wordt onder meer gebruikt voor omverpakkingen van drankflessen of plastic zakken. De nieuwe fabriek heeft een capaciteit van 42.000 ton, waarvan 25.000 ton uit de Nieuwe Blauwe Zak.

In Charleroi bouwt FILAO een fabriek voor de recyclage van PET-flessen die bij de Belgische burger worden ingezameld. Het project geldt als een toonbeeld van circulaire economie, want de flessen worden verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe flessen die grotendeels op de Belgische markt verkocht zullen worden. Het project is een samenwerking tussen het milieubedrijf Veolia en Sources ALMA, producent van gebotteld water en marktleider in België.

In Neufchâteau wordt door het Nederlandse bedrijf Morssinkhof Rymoplast Groep een recyclagefabriek gebouwd voor complexe verpakkingen uit PET. De komende negen jaar zullen er jaarlijks 10.500 ton PET-schaaltjes en 17.500 ton PET-flessen (inclusief opake PET) uit de Nieuwe Blauwe Zak gerecycleerd worden. Ze zullen voornamelijk als grondstof dienen voor nieuwe schaaltjes en flessen.

Tot slot staat ook voor de fracties PP/HDPE een vijfde Belgische recyclagefabriek op stapel.

Partners

Fost Plus

Bionerga, Ecoo, Morssinkhof Rymoplast Groep, Sources ALMA, Veolia

Tijdsduur

2020 - 2030