Uw administratieve opvolging

MyFost is een online platform waarin u alle gegevens ziet die voor u van toepassing zijn.

Voor de administratieve opvolging stelt Fost Plus een online applicatie ter beschikking aan de geregistreerde partners, alsook de daaraan gekoppelde rapporteringsgegevens (MyFost Reports).

Het proces zelf is beschikbaar op deze website. Een handleiding over het gebruik van de applicatie is beschikbaar in de online applicatie zelf.

Je kan de ingave van de gegevens tot een minimum herleiden door gebruik te maken van de interface (API). Een portaal is beschikbaar met de nodige informatie om een API aan te maken.