Uw administratieve opvolging

MyFost is een online platform waarin u alle gegevens ziet die voor u van toepassing zijn.

Voor de administratieve opvolging stelt Fost Plus een online applicatie ter beschikking aan de geregistreerde partners, alsook de daaraan gekoppelde rapporteringsgegevens (MyFost Reports).

Het proces zelf is beschikbaar op deze website. Een handleiding over het gebruik van de applicatie is beschikbaar in de online applicatie zelf.

Je kan de ingave van de gegevens tot een minimum herleiden door gebruik te maken van de interface (API). Een portaal is beschikbaar met de nodige informatie om een API aan te maken.

Aanmelden / registreren

Vooraleer u gebruik kunt maken van de online applicatie MyFost, moet een verantwoordelijke zich registreren.

Lees meer

Weegtickets en leveringsbonnen aanmaken

Afhankelijk van de activiteiten die u uitvoert in het kader van de opdracht, moet u bepaalde gegevens beheren. Dat kan nu in MyFost.

Lees meer

Weegtickets en leveringsbonnen corrigeren

Wanneer u een weegticket of een leveringsbon corrigeert moeten alle betrokken partijen uw correctie in MyFost goedkeuren.

Lees meer

Leveringsbonnen valideren

Wekelijks of maandelijks ontvangen operatoren en intercommunales een e-mail met een link naar de leveringsbonnen, tonnages en prijzen die ze in MyFost moeten valideren.

Lees meer

Recyclageparken en containers beheren

De Intercommunale beheert de containerparken in de applicatie. De verhuurder van containers op recyclageparken beheert het aantal containers op de recyclageparken.

Lees meer

Facturatie

Alle details van de bestelbonnen/facturen zijn terug te vinden op MyFost in de module ‘facturatie’.

Lees meer

API

Via de interface kunt u zowel gegevens doorsturen vanuit het eigen systeem naar MyFost als gegevens vanuit MyFost importeren in uw eigen systemen.

Lees meer

Systeemvereisten

Hier leest u aan welke systeemvereisten uw pc of tablet moet voldoen om MyFost te kunnen gebruiken.

Lees meer