Onze internationale activiteiten

Fost Plus bouwde door de jaren heen een sterke internationale reputatie op, dankzij de hoge recyclagepercentages die we in ons land behalen.

Andere landen inspireren

Fost Plus wil de expertise die we in België hebben opgebouwd, gebruiken om ook andere landen te helpen bij de uitbouw van een duurzaam en efficiënt voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

We doen dat op verschillende manieren: door delegaties uit te nodigen, lezingen te geven of best practices te verspreiden. In bepaalde gevallen begeleiden we landen bij concrete projecten. In het verleden realiseerden we al succesvolle projecten voor landen zoals Cyprus, Israël en Roemenië.

Een duurzaam verpakkingsbeheer in Europa én daarbuiten

We dragen onze expertise uit via de koepelorganisatie EXPRA, de Extended Producer Responsibility Alliance, om andere landen die een efficiënt en duurzaam systeem willen invoeren daarbij te helpen.

Fost Plus is een van de drijvende krachten achter EXPRA dat een aantal organisaties verenigt die in hun land, net als Fost Plus in België, verantwoordelijk zijn voor de inzameling en recyclage van verpakkingsafval.

Vandaag wordt de producentenverantwoordelijkheid in de verschillende Europese lidstaten immers op heel diverse manieren ingevuld. De organisatie ijvert voor een level playing field voor het beheer van huishoudelijke verpakkingen in Europa, waarbij in elk land dezelfde regels gelden.

De meeste leden komen uit de Europese Unie, maar ook organisaties uit Canada, Israël en Turkije scharen zich achter het initiatief.

Raadpleeg de website van EXPRA voor meer informatie: www.expra.eu.