Onze geschiedenis

Fost Plus werd opgericht in 1994 als een vrijwillig initiatief van de privésector. Kort daarna werd de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval ingevoerd in België. Vandaag wordt nergens in Europa meer en beter gesorteerd. Een overzicht.

1994

Fost Plus wordt opgericht. De eerste PMD-zakken verschijnen kort daarna in het straatbeeld. De selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval in ons land is een feit.

1998

Het Interregionaal Samenwerkingsakkoord legt het wettelijk kader vast voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Fost Plus krijgt een erkenning om de terugnameplicht van haar leden over te nemen.

2003

België wordt Europees kampioen in recyclage van verpakkingsafval. Nergens in Europa wordt meer en beter gesorteerd. Ons land blijft die koppositie tot op vandaag behouden.

2004

Op Belgische scholen startten de eerste animaties in samenwerking met Good Planet. Kinderen leren er spelenderwijs sorteren.

2006

Fost Plus zet in samenwerking met de Vlaamse overheid en de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) de eerste grootschalige zwerfvuilcampagne op.

2009

Fost Plus zet volop in op het buitenshuis sorteren en start diverse projecten op, onder meer in de sportcentra van Bloso en Brussels Airport.

2014

Meer dan 100.000 Belgen downloaden de Recycle!-app op hun smartphone.

2015

Fost Plus voert onderzoek naar een eventuele uitbreiding van de PMD-zak. Begin 2016 startten in 6 Belgische gemeenten proefprojecten met de paarse P+MD-zak.

2016

Fost Plus tekent samenwerkingsakkoorden met de gewesten om samen de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. De bedoeling is om tot een duurzame gedragsverandering te komen bij de burger.