Cijfers en grafieken

Kerncijfers

De recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België:

  • 11,4 miljoen Belgen in 581 gemeenten hebben toegang tot de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval.
  • Ruim 4.700 bedrijven zijn aangesloten bij Fost Plus. Ze gaven in 2019 786.000 ton huishoudelijke verpakkingen aan.
  • Fost Plus recycleerde in 2019 727.000 ton verpakking, goed voor 92,5 % van wat onze leden op de markt brachten.
  • Per inwoner zamelen we jaarlijks ongeveer 29 kg glas, 15 kg PMD en 54 kg papier-karton in. In de gemeenten waar de Nieuwe Blauwe Zak werd ingevoerd steeg het gemiddelde inzamelrendement voor PMD naar 19 kilogram per inwoner per jaar.
  • Het budget van Fost Plus bedroeg in 2019 185 miljoen euro. De inkomsten komen uit de bijdragen van de leden enerzijds en de verkoop van de selectief ingezamelde materialen anderzijds.

Waar worden de ingezamelde materialen gerecycleerd?

Geografische verspreiding recyclage

Fost Plus streeft bewust naar een recyclage dicht bij huis. Dat beperkt de milieu-impact van transport en logistiek. Concreet wordt meer dan 98 % van de materialen die we inzamelen in België en onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland gerecycleerd. Ook het resterende deel wordt binnen Europa verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Welke verpakkingen komen het meest voor?

Tonnage per productgroep 

Verpakkingen voor voeding en dranken vertegenwoordigen het leeuwendeel van de verpakkingen die in ons land op de markt komen, met 74 % van het totaalgewicht. Verpakkingen voor onderhouds- en hygiëneproducten volgen op een respectabele afstand. Serviceverpakkingen zijn verpakkingen die worden aangebracht op het moment van de verkoop, zoals pizzadozen, broodzakken of vleesverpakkingen. Alle cijfers zijn gebaseerd op de verpakkingsaangiftes van onze leden.

Welke materialen worden het meest gebruikt?

Materialen in tonnage en bijdrage

Glas en papier-karton zijn het sterkst vertegenwoordigd. Ze zijn samen goed voor meer dan de helft van het totale gewicht van de verpakkingen die op de markt komen. De grootste bijdrage in euro wordt geleverd door de categorie ‘plastics’ (plastic verpakkingen andere dan PET- of HDPE-flessen/flacons).

 

Hoeveel verpakking zamelt Fost Plus in per inwoner?

Inzamelresultaten per inwoner

In 2019 zamelde Fost Plus per inwoner bijna 98 kilogram PMD, papier-karton en glas in. Het ingezamelde totaal bleef zo goed als stabiel in vergelijking met 2018. Toch zien we heel grote verschillen tussen de materialen onderling. Zo zien we een verdere daling voor papier-karton, onder meer door de dalende verkoop van kranten en tijdschriften. De ingezamelde hoeveelheden PMD blijven stijgen. We zien in dit cijfer ook de eerste effecten van de gedeeltelijke invoering van de Nieuwe Blauwe Zak en onze inspanningen op het vlak van buitenshuis sorteren. Het gemiddelde inzamelrendement van de blauwe zak bedraagt 14,68 kilogram per inwoner per jaar. In de gemeenten waar de Nieuwe Blauwe Zak werd ingevoerd, stijgt dit cijfer naar 19,34 kilogram.

Hoeveel verpakkingen worden ingezameld en gerecycleerd?

Evolutie gerecycleerde tonnages per materiaal

Fost Plus recycleerde in 2019 727.000 ton huishoudelijke verpakkingen. We recycleerden daarmee 92,5 % van alle verpakkingen die onze leden op de markt brachten. Opvallend is de stijging van het recyclagepercentage voor plastic verpakkingen, van 43 % in 2018 naar 46 % in 2019. We zien hierin de eerste effecten van de gedeeltelijke invoering van de Nieuwe Blauwe Zak en onze inspanningen op het vlak van buitenshuis sorteren.

+

Hoe evolueert de hoeveelheid verpakking die op de markt komt?

Evolutie hoeveelheid verpakking en Bruto Binnenlands Product

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) steeg in 2019 iets meer dan de hoeveelheid verpakking die op de markt kwam. De ratio tussen de twee bleef zo goed als stabiel.

Wat zijn de kosten voor inzameling en recyclage per inwoner?

Kost per inwoner

De inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen kost 10,84 euro per inwoner. Dat bedrag is gestegen in vergelijking met 2018. De kost wordt bepaald door de kosten voor de inzameling en de sortering enerzijds, en de inkomsten uit de verkoop van de ingezamelde en gesorteerde materialen anderzijds.