Casestudy

Resultaten van het proefproject bij Colruyt Groep

 

Uitbreiding PMD-regels in bedrijven zorgt voor betere kwaliteit van de gesorteerde materialen.

Sinds 1 april is de uitgebreide PMD-inzameling die de burger kent van de Nieuwe Blauwe Zak thuis in voege in alle bedrijven. Dat wil zeggen dat naast de klassieke flessen en flacons quasi alle plastic huishoudelijk verpakkingsafval voortaan bij het PMD gesorteerd mag worden. In de aanloop naar deze invoering, organiseerden Fost Plus, afvaloperator Vanheede en Colruyt Groep een proefproject in de administratieve gebouwen en winkels van Colruyt Groep. Na 1 jaar bleek dat de kwaliteit van het ingezamelde PMD sterk verbeterd is, wel met 15%, want naast de nieuwe fracties die nu toegelaten zijn, werd ook een kwaliteitsverbetering van het ‘klassieke’ PMD waargenomen.

Sorteergedrag op de werkvloer

“De samenstelling van de uitgebreide PMD-stroom in een bedrijfscontext was voor ons nog een grote onbekende”, zegt Greet Hofman, projectleider bij Fost Plus. “Het proefproject bij Colruyt heeft ons toegelaten dat in kaart te brengen. We hebben meteen ook belangrijke inzichten verworven in het sorteergedrag op de werkvloer.”

Tussen maart 2020 en februari 2021 kon het personeel van de administratieve gebouwen en winkels van Colruyt Groep meer huishoudelijk verpakkingsafval bij het PMD sorteren. De nieuwe verpakkingstypes zijn goed voor zo’n 10% van de inzameling. Dat is goed nieuws voor de circulaire economie. De materialen blijven op die manier in de keten, als secundaire grondstoffen om nieuwe producten of verpakkingen van te maken.

“Onze medewerkers hebben de nieuwe sorteerboodschap warm onthaald”, bevestigt Jan Vermoesen, milieucoördinator bij Colruyt Groep. “Nu de Nieuwe Blauwe Zak in meer en meer gezinnen ingeburgerd is, blijkt het alleen maar logisch dat je thuis en op het werk op dezelfde manier kan sorteren. Met onder meer nieuwe affiches, onze nieuwsbrief en een video die we in de kantoren afspelen, konden we ondanks de moeilijkheden gelinkt aan COVID-19 iedereen bereiken.”

De parkings van de winkels, waar de consumenten verpakkings- en ander afval achterlaten, vielen niet onder het proefproject. “We zouden immers riskeren om de burger te verwarren rond de sorteerboodschap, want nog niet overal in het land was de nieuwe sorteerboodschap al van toepassing”, aldus Greet Hofman. 

De resultaten van het proefproject zijn over de hele lijn positief. Los van de verpakkingen die vroeger residu waren en nu wél bij het PMD horen, noteren we bijkomend een daling met 65% van het residu, zodat het ingezamelde PMD nu 80 tot 90% zuiver is.

Minder niet-lege verpakkingen

De resultaten van het proefproject zijn over de hele lijn positief. Los van de verpakkingen die vroeger residu waren en nu wél bij het PMD horen, noteren we bijkomend een daling met 65% van het residu, zodat het ingezamelde PMD nu 80 tot 90% zuiver is. Opvallend daarbij is vooral dat er minder niet-lege verpakkingen in de blauwe zakken terecht komen. Flesjes en blikjes met nog water of frisdrank in, dienen immers eerst leeg gemaakt te worden voor je ze bij het PMD mag weggooien.

Luc Gevaert, Production Supervisor bij Vanheede: “Wij doen meer dan enkel de inzameling van PMD bij Colruyt. We beschikken ook over een eigen PMD-sorteerinstallatie. Dankzij dit droomscenario was het mogelijk om dit proefproject op te zetten. We merkten na sortering een verbetering van de kwaliteit met maar liefst 15%!”

“Het aandeel plastic verpakkingsafval op het werk naast flesjes en blikjes is uiteraard kleiner dan thuis, waar we meer bakjes, folies en zakjes weggooien. De verbetering van de kwaliteit is vooral te wijten aan de extra communicatie. We hebben immers niet alleen de nieuwe sorteerregels onder de aandacht gebracht, maar de werknemers van Colruyt opnieuw gewezen op de bestaande regels. Dat onderstreept het belang van regelmatige herhaling. Bedrijven vinden daarvoor informatie en specifiek communicatiemateriaal via sorterenophetwerk.be”, besluit Greet Hofman. 

In een bedrijf komt er uiteraard nog ander, specifiek afval vrij. “Dat was een belangrijke les. Door de specifieke omgeving waarin we werken, hebben we veel grote omverpakkingen rond paletten en dergelijke. Onze collega’s maakten niet altijd het juiste onderscheid tussen die industriële folies die los van het PMD apart worden ingezameld met het oog op recyclage,  en de kleine huishoudelijke zakjes die wél in het PMD mogen”, zegt Jan Vermoesen. Met aangepaste communicatie was het euvel snel verholpen. Een inzicht dat Fost Plus overigens meeneemt in de campagne.

Sorteerplicht

Alle organisaties zijn verplicht om hun afvalstromen te sorteren. PMD hoort daar ook bij. Ze kunnen daarvoor een contract afsluiten met een private afvaloperator, zoals Vanheede voor Colruyt Groep. Bedrijven die beginnen met PMD sorteren, hebben recht op een startpremie van 75 euro.

Fost Plus is verantwoordelijk voor de recyclageketen van huishoudelijk verpakkingsafval. PMD dat thuis of op het werk ingezameld wordt, vertrekt naar een van vijf hoogtechnologische sorteercentra verspreid over het land. Daar wordt het per materiaalsoort uitgesorteerd voor recyclage. Door te recycleren, vermijden we het gebruik van nieuwe grondstoffen, en sparen we transport en energie uit. Correct sorteren thuis én op het werk betekent dus een concrete bijdrage leveren aan een betere wereld.