Nieuws

Infosessie zwerfvuilkost: Fost Plus licht de verdeelsleutel en het kostenmodel toe

 

Elk bedrijf dat huishoudelijke verpakkingen op de markt brengt, zal moeten bijdragen aan de zwerfvuilkosten. Dat is het gevolg van de EU-richtlijn inzake Single Use Plastics. De drie gewesten van het land werken aan de omzetting van deze richtlijn in een interregionaal samenwerkingsakkoord. In de huidige versie van het tekstvoorstel wordt een bedrag van 189 miljoen euro vermeldt om de kosten voor het opruimen van zwerfvuil veroorzaakt door verpakkingen te dekken. Fost Plus heeft de afgelopen maanden samen met Comeos, Detic, Fevia en Indufed een berekeningsmethode opgemaakt om eenieders aandeel in de kosten te bepalen. Hoewel het finale bedrag nog niet vastligt, is het zeker dat het gaat om een significante, bijkomende kost voor de bedrijven. Om iedereen mee te nemen en de impact op de ondernemingen te verduidelijken, organiseren de verschillende federaties webinars voor hun leden. 

De infosessies zijn voorbehouden aan Fost Plus-leden. Voor meer informatie, kan je bij de respectievelijke federaties terecht. 

  • Handelsbedrijven kunnen via Comeos deelnemen op 12 juni
  • Voedingsbedrijven kunnen via Fevia deelnemen op 13 juni
  • Producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken biociden en aerosolen kunnen via DETIC deelnemen op 21 juni