Het sorteren van plastic verpakkingen, een onmisbare schakel voor de circulaire economie

 

Plastic verpakkingen maken integraal deel uit van ons dagelijks leven, in het bijzonder in de voedingsindustrie waar ze erg gewaardeerd worden om hun praktische aspect, hun stevigheid en veiligheid. Plastic als materiaal op zich is echter ook verantwoordelijk voor talrijke milieuproblemen. Dankzij een performante recyclageketen kunnen we profiteren van de voordelen van plastic verpakkingen met een minimale impact op het milieu. De eerste stap is correct sorteren. 

Als een verpakking niet noodzakelijk is, dan gebruiken we die uiteraard best niet. Heel wat verpakkingen zijn echter noodzakelijk. Ze garanderen de voedselveiligheid, beschermen de producten tijdens hun transport, zorgen voor een bewaring in optimale omstandigheden en stellen ons in staat wettelijke vermeldingen en informatie aan te brengen op de producten. Toch is het belangrijk om de milieu-impact ervan tot een minimum te beperken. Fost Plus wil een recyclageoplossing aanreiken voor alle verpakkingen die in België op de markt wordt gebracht, inclusief plastic verpakkingen.

Verpakkingsmateriaal met unieke eigenschappen

Als verpakkingsmateriaal heeft plastic zeker zijn pluspunten. De unieke eigenschappen van plastic zijn kostbaar voor verpakkingen. Het is licht en vormt een optimale barrière tegen zuurstof, lucht of water. Bovendien komt plastic vaak als grote winnaar uit de bus bij levenscyclusanalyses. Om plastic verpakkingen te vervangen door verpakkingen van papier, glas of metaal, zijn vaak meer materialen nodig om dezelfde bescherming te bieden.

Bovendien kan plastic, net als glas, papier en metaal, op een duurzame manier worden gerecycleerd. Deze recyclage is niet alleen vanuit milieuoogpunt een absolute noodzaak, maar levert ook een grote economische meerwaarde op. In plaats van in verbrandingsovens in rook op te gaan, wordt het plastic omgevormd tot een waardevolle secundaire grondstof die extra activiteiten, jobs en welvaart genereert.

Daarom is het absoluut noodzakelijk om plastic verpakkingen goed te sorteren, zowel thuis in de blauwe zak als op kantoor of onderweg. Op die manier kan het worden ingezameld, gesorteerd en gerecycleerd. Elke verpakking die uit de keten ontsnapt en terechtkomt in het restafval of, erger nog, eindigt als zwerfvuil, gaat verloren voor de circulaire economie.

Sorteren en recycleren, voor nieuwe secundaire grondstoffen

En ja, de meeste plastic verpakkingen zijn perfect recycleerbaar! Na de inzameling in de blauwe zak wordt huishoudelijk verpakkingsafval gesorteerd in performante sorteercentra die gebruik maken van diverse geavanceerde technologieën, waardoor 14 materiaalfracties kunnen worden verkregen. Er zijn vier volledig operationele sorteercentra in België en heel binnenkort volgt nog een vijfde. Deze fracties worden vervolgens naar recyclagecentra gestuurd om nieuwe secundaire grondstoffen te produceren, die op hun beurt zullen worden gebruikt voor de productie van nieuwe, soms identieke verpakkingen of andere producten.

Correct sorteren garandeert dus de recyclage van deze plastic verpakkingen waardoor er minder nieuwe, primaire grondstoffen nodig zijn in de productieketen, onze natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.
Sinds 2020 wordt in België niet minder dan 51% van ons huishoudelijk plastic verpakkingsafval gerecycleerd. Dat percentage overstijgt de doelstellingen die door Europa werden vooropgesteld voor 2025!

Ontdek hier hoe de waardering van plastic verpakkingen een belangrijke pijler is in de ontwikkeling van een circulaire verpakkingseconomie in België.