Go Circular event: hoe verbetert Fost Plus de circulariteit van verpakkingen?

 

Op 19 april werd in Rotterdam de vierde ‘Go Circular’ Business Summit gehouden. Met dat evenement wil de organisatie de kunststofketen helpen om tot een koolstofarme circulaire economie te komen. Verschillende sprekers kwamen getuigen over hoe hun bedrijf op een succesvolle manier werkt aan meer circulariteit en duurzaamheid.

Een van die inspirerende sprekers was onze collega Lieven Capon, Innovation Cluster Manager bij Fost Plus. Lieven kwam toelichten welke wijzigingen Fost Plus stroomopwaarts en stroomafwaarts van de waardeketen aanbrengt om de circulariteit van verpakkingen te verbeteren. Hij wees er ook op dat het belangrijk is dat wij als ecosysteem samenwerken om onze gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.

In zijn presentatie belichtte Lieven vier essentiële elementen uit het systeem van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) die de circulaire economie in een stroomversnelling moeten brengen. Hij lichtte ook toe hoe wij dat systeem in België implementeren.

  1. Een inzamelings-, sorteer- en recyclagesysteem invoeren dat ervoor zorgt dat de recyclagedoelstellingen worden gehaald en dat burgers samen met andere actoren in de keten sneller goede praktijken zullen aannemen. Dankzij ons eenvoudige en toegankelijke systeem van blauwe zakken kunnen we een groot aandeel huishoudelijk verpakkingsafval inzamelen. Wij proberen het proces voortdurend te optimaliseren. Zo worden sinds januari 2023 ook koffiecapsules aanvaard.
  2. Een lokale circulaire economie tot stand brengen, met gerecycleerde materialen van hoge kwaliteit, die terug in een lokale productieketen worden gebracht. Bij Fost Plus willen we een lokale circulaire economie creëren om de ecologische voetafdruk van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Daarom investeren wij in ultramoderne sorteer- en recyclagecentra in België.
  3. Innovatieve oplossingen invoeren om verpakkingen buitenshuis in te zamelen, het recyclagepercentage te verhogen en zwerfvuil te verminderen. Wij hebben vastgesteld dat de blauwe zak de Belgen er massaal heeft toe gebracht om thuis aan het sorteren te gaan. Maar onderweg of op kantoor is sorteren minder vanzelfsprekend. Fost Plus wil daarom een sturende rol spelen en logistieke ondersteuning bieden om het buitenhuis sorteren aan te moedigen. Bovendien worden burgers die onderweg zwerfvuil sorteren of inzamelen daarvoor beloond via onze applicatie ‘De Click’. De uitbreiding van de UPV draagt ook bij aan die strijd tegen zwerfvuil. Krachtens de richtlijn betreffende kunststofproducten voor eenmalig gebruik (SUP) dragen producenten van huishoudelijk verpakkingsafval voortaan de kosten van hun verpakkingsafval dat in het milieu terechtkomt.
  4. Bedrijven helpen om hun verpakkingen beter te sorteren en te recycleren en ze circulair te maken. Die hulp neemt de vorm aan van advies en financiële stimulansen om over te schakelen op alternatieven. Wij geven onze leden deskundig advies bij die overstap naar alternatieve verpakkingsvormen. Daarnaast zijn er financiële stimulansen voor bedrijven om te kiezen voor duurzamere verpakkingsoplossingen. Dit is het principe van het Groene Punt-tarief: het moedigt bedrijven aan om verpakkingen te gebruiken die geschikt zijn voor de sorteer- en recyclageoplossingen die in België worden aangeboden.