Fost Plus wenst je fijne feestdagen en een gelukkig 2023!

 

Het jaar 2022 loopt langzamerhand naar zijn einde toe. Het bracht heel wat onverwachte wendingen en uitdagingen, maar ook mooie kansen. In dit artikel blikken we terug op enkele hoogtepunten van dit jaar. Maar bovenal willen we al onze leden, partners en medewerkers bedanken voor dit jaar dat we samen hebben meegemaakt. Want het is dankzij een voortdurende samenwerking dat we elke dag steeds ambitieuzere doelen kunnen halen. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen grootse resultaten kunnen bereiken in 2023!

De Nieuwe Blauwe Zak, aanjager van de circulaire economie

2022 was het eerste volledige jaar waarin elke Belgische burger toegang had tot uitgebreide plasticinzameling via de Nieuwe Blauwe Zak. Als resultaat daarvan werden in de loop van dit jaar in België verschillende nieuwe sorteercentra en recyclagefabrieken gebouwd en geopend. Val'Up, een sorteercentrum in de regio Bergen en het vierde in de reeks, opende zijn deuren. Het laatste in Engis (Luik) volgt begin 2023. Samen met de andere drie zullen ze zo'n 260.000 ton PMD per jaar sorteren.

Maar ook de bouw van recyclagefabrieken gaat in stijgende lijn. Zo hebben we de gunning aangekondigd van een contract voor een fabriek voor de recyclage van bakjes en complexe verpakkingen in PET, die in Neufchâteau wordt gepland. De eerste steen werd gelegd van FILAO, de bottle-to-bottle-recyclagefabriek in Charleroi, die in 2023 zijn deuren zal openen. Indaver baant de weg voor nieuwe stromen met het plaatsen van de eerste steen voor haar nieuwe chemische-recyclage-installatie voor polystyreen- en polyolefine-verpakkingen afkomstig van consumenten en van de industrie.

 

Een doelgerichte aanpak voor verpakkingen buitenshuis

Verpakkingen worden echter niet alleen thuis weggegooid. Dankzij een breed scala aan tools en begeleiding slagen we er ook in het aandeel van de buitenshuis ingezamelde verpakkingen verder te vergroten. Zo blijven we op koers voor de doelstelling 2022 van 24.000 ton buitenshuis ingezameld PMD.

Voor deze doelstelling hebben we opnieuw een brede campagne gelanceerd om sorteren in bedrijven te stimuleren. Dankzij de samenwerking met Facilicom Group zijn we betrokken bij het opleiden van medewerkers van schoonmaakbedrijven in afvalsortering. Op die manier weet het schoonmaakpersoneel, dat in de frontlinie staat met afval, hoe het optimaal te werk gaat.

 

Innovatie in het hart van onze activiteiten

Een van de speerpunten van 2022 was 'innovatie'! We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in artificiële intelligentie in de sorteercentra om de kwaliteit van de materialen te helpen controleren. Een zijproject zal artificiële intelligentie gebruiken om de consument te helpen beter te sorteren. 

Een ander voorbeeld van innovatie is het voorsorteerproject, dat onder andere in Charleroi wordt opzet. Dat project scheidt restafval van PMD met behulp van hightechtools. 

Om de uitstoot van het vervoer van PMD te verminderen, hebben we ten slotte een alternatief getest: vervoer over de binnenwateren. Door dit systeem wordt er 900 kg CO2 per verschepingstraject bespaard, wat neerkomt op 70% van de uitstoot. Dat is dan ook de toegevoegde waarde ervan. Het is dus een manier om in de hele keten duurzamer te zijn. 

Niet alleen Fost Plus innoveert. Dit jaar stond ook in het teken van de vooruitgang van enkele van onze leden die het ontwerp van hun verpakkingen hebben veranderd om ze beter recycleerbaar te maken. Wij feliciteren hen met deze veranderingen die helemaal in lijn zijn met een meer circulaire economie! 

 

Een communicatiecampagne over het waarom van sorteren

Wie heeft onze uitgebreide communicatiecampagne niet gezien of gehoord op tv, radio, sociale media of in samenwerking met influencers waarmee we verschillende doelgroepen kunnen bereiken? Het doel was de consument bewust te maken van afvalsortering, voor meer recyclage. Niet alleen merkten we na een uitgebreide peiling dat sommige sorteerregels nog een knelpunt vormden, het was ook duidelijk dat de reden om te sorteren niet helder was. De campagne wordt voortgezet in 2023. (Link naar de landingspagina)
Wij zijn ervan overtuigd dat 2023 weer een jaar van innovatie, recyclage en samenwerking zal worden! Met de uitbreiding van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid en de extra verplichtingen van onze leden in de strijd tegen zwerfvuil, zullen er ongetwijfeld nieuwe uitdagingen opduiken.

Ter afsluiting van dit artikel geven we je een boodschap mee van Wim Geens, CEO van Fost Plus: