Opinie

Fost Plus onthult haar plannen voor zwerfvuilbeheer

 

Terugblik op het digitale stakeholderevenement van Fost Plus. Tijdens deze conferentie heeft Fost Plus haar rol binnen de circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen kunnen toelichten . Fost Plus heeft aangekondigd dat het een nieuwe coördinerende rol op zich wil nemen in het beheer van zwerfvuil door het te integreren in haar activiteiten. Het gaat om een uitbreiding van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid die Fost Plus voor haar leden op zich wil nemen. 

Zwerfvuil is niet alleen hinderlijk voor alle betrokkenen, het is ook een verlies voor de circulaire economie. Daarom bepaalt de Europese wetgeving dat producenten vanaf 2023 verantwoordelijk zullen zijn voor de kosten van het opruimen van zwerfvuil afkomstig van hun producten. 

In aansluiting op deze conferentie heeft Fost Plus haar white paper gepubliceerd, waarin België wordt voorgesteld als Europese recyclagehub. De white paper, die gedownload kan worden, gaat in op vier cruciale stappen die als hefboom dienen om de transitie naar een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen te versnellen. Dit is met name te danken aan de bouw van nieuwe of toekomstige sorteer- en recyclagecentra in ons land (ontdek de factsheets over sorteer- en recyclagecentra).  

Steven Boussemaere, Director Innovation & Business Development bij Fost Plus: “De wijzigingen in de Europese wetgeving bieden een enorme kans. Hierdoor kunnen we verpakkingen die vandaag nog door de mazen van het net glippen, integreren in de recyclageketen. Net zoals we vandaag doen met de recyclageketen voor huishoudelijke verpakkingen, willen we ook in het zwerfvuilbeheer een coördinerende rol op ons nemen om zo een structureel antwoord te bieden op het probleem.” 

Het is een logisch gevolg, gebaseerd op de sterke punten van het bestaande recyclagesysteem voor huishoudelijk verpakkingsafval. 

Bekijk HIER de after movie van de conferentie