Nieuws

"De Click" van Fost Plus bereikt mijlpaal van één miljoen stuks vermeden zwerfvuil

 

De Click, het beloningsproject van Fost Plus tegen zwerfvuil, heeft met succes de belangrijke mijlpaal van één miljoen clicks of stuks vermeden zwerfvuil bereikt. Deze prestatie benadrukt de opmerkelijke impact van beloning bij het bevorderen van verantwoord afvalbeheer en markeert een significante stap in de strijd tegen zwerfvuil.

De Click betrekt iedereen actief bij de strijd tegen zwerfvuil door hen te belonen voor verantwoord gedrag. Met behulp van de smartphone-app kunnen gebruikers Circular UCoins verdienen telkens wanneer ze hun eigen afval of opgeraapt zwerfvuil correct weggooien. De verzamelde punten kunnen vervolgens worden ingewisseld voor beloningen bij lokale handelaars of nationale partners, wat duurzame afvalbeheerpraktijken op lange termijn stimuleert.

Sinds de lancering is de Click exponentieel gegroeid in termen van deelname en betrokkenheid. Van 63.000 gebruikers en 377.000 clicks in januari 2023 is het project gegroeid naar een indrukwekkende gemeenschap van 80.771 gebruikers die samen meer dan een miljoen clicks hebben geregistreerd in juni 2023.
 

Elke click staat voor een schonere toekomst, en we zijn verheugd aan te kondigen dat het Click-project een ongelooflijke mijlpaal heeft bereikt: één miljoen stuks vermeden zwerfvuil. Dit resultaat illustreert de impact van positieve versterking in onze strijd tegen zwerfvuil. De exponentiële groei die we hebben gezien in zowel aantal gebruikers als aantal clicks toont aan dat men het Click-project omarmt als katalysator voor verandering. We zijn dankbaar voor onze Click-gebruikers, wiens actieve deelname en betrokkenheid ons naar deze opmerkelijke mijlpaal hebben gebracht.

Met zijn groeiende populariteit evolueert de Click tot een sociale beweging die een duurzame levensstijl en verantwoord afvalbeheer stimuleert.

De ludieke aanpak van Click betrekt iedereen door duurzaam gedrag plezierig en lonend te maken. Deze aanpak sluit aan bij de bredere strategie voor zwerfvuilpreventie van Fevia, Comeos en Fost Plus, die stoelt op vijf pijlers. Beloningssystemen om een efficiënte inzameling van alle verpakkingen te stimuleren - ook die afkomstig zijn van consumptie onderweg, maken daar deel van uit. Deze aanpak bouwt verder op het succes van de blauwe zak en omvat preventieve maatregelen via nieuwe bedrijfsmodellen zonder verpakkingen of met herbruikbare verpakkingen, innovatieve systemen voor selectieve inzameling van drankverpakkingen en gecoördineerde inspanningen voor zwerfvuilpreventie op het terrein.
 

1 miljoen clicks