Nieuws

Britse delegatie laat zich inspireren door beste praktijken van de Belgische recyclageketen

 

Op vrijdag 31 maart verwelkomden Fost Plus en Indaver een Britse delegatie onder leiding van Rebecca Pow, de Britse staatssecretaris van Milieu. Ze kwam kijken hoe de recyclageketen in België is georganiseerd, met het oog op de installatie van een soortgelijk systeem in het Verenigd Koninkrijk. Ze werd tijdens haar bezoek bijgestaan door haar team, de ambassade, het Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) en de Britse Food and Drink Federation.
De delegatie werd ontvangen door Fost Plus, Joachim Quoden van de Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) en Marc Adams van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Na de ontmoeting bij Fost Plus volgde een bezoek aan het sorteercentrum van Indaver in Willebroek.

Het Verenigd Koninkrijk is bezig met het invoeren van een systeem van Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). Om zich te laten inspireren door het Belgische systeem, één van de efficiëntste systemen in Europa, bracht een delegatie een bezoek aan de kantoren van Fost Plus. Er werden verschillende presentaties gegeven om hen te informeren over hoe de recyclageketen is georganiseerd.

Eerst gaf de EXPRA een presentatie over de verschillende systemen in Europa, hun specifieke kenmerken en de belangrijkste factoren voor een efficiënt systeem. Daarna legde de IVC uit hoe dit UPV-systeem bijna 30 jaar geleden in België werd ingevoerd voor huishoudelijk verpakkingsafval. Ze gaf ook uitleg over het onderscheid tussen huishoudelijke en industriële verpakkingen, en wat dit inhoudt voor de recyclingketen. Als afsluiting van de presentaties vertelden we hen het verhaal van Fost Plus, de structuur ervan en de factoren die ons succesvol maken, zoals het gebruik van de blauwe zak om de inzameling voor iedereen toegankelijk te maken.

De dag werd afgesloten met een bezoek aan het sorteercentrum van Indaver om in de praktijk te laten zien hoe deze recyclageketen in elkaar steekt. Dit centrum is een goed voorbeeld, want het verpakkingsafval van 3 miljoen Vlamingen wordt er verwerkt, goed voor jaarlijks 65.000 ton PMD. Dankzij de sorteerlijn in het sorteercentrum van Indaver, één van de vijf nieuwe, innovatieve sorteercentra, kunnen huishoudelijke verpakkingen in verschillende stappen gesorteerd worden. Met handmatige kwaliteitscontroles aan het einde van het proces, produceert deze installatie 16 stromen van zuivere materialen. Deze verpakkingen dienen dan als waardevolle secundaire grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe producten of verpakkingen. De restanten van het sorteerproces worden afgevoerd naar een andere installatie waar ze na intensieve sortering worden omgezet in energiebronnen voor niet-gespecialiseerde verbrandingsovens, zoals cementovens en kalkovens.

Tijdens het bezoek kreeg de delegatie de kans om vragen stellen. Hoe verliep de overgang van een door autoriteiten beheerd systeem naar een door producenten geleid systeem? Wat was de intergewestelijke aanpak van België – een probleem dat ook geldt voor het Verenigd Koninkrijk? Wat zijn de voordelen van deze manier van werken? Hoe zorg je voor een efficiënte afvalinzameling om dit systeem te doen slagen?

We hopen dat onze goede praktijken en ons advies onze Britse buren hebben kunnen helpen om de implementatie van dit systeem in hun land te vergemakkelijken.