Ik zie wat jij niet ziet

Afval heeft meer levens dan je denkt. We kunnen er dan ook nieuwe en positieve verhalen mee schrijven. Fost Plus presenteert daarom - met de steun van het Vlaamse Gewest en samen met Djapo - 'Ik zie wat jij niet ziet': een educatief aanbod voor het secundair onderwijs om actiegericht aan de slag te gaan rond duurzaam omgaan met huishoudelijk verpakkingsafval.

De toegepaste methodiek geeft jongeren eigenaarschap en scherpt hun verantwoordelijkheidszin aan. Door actiegericht te werken, creëer je als leerkracht betrokkenheid en prikkel je jongeren hun nieuwsgierigheid rond dit thema. Je leert hoe je hun creatief en kritisch denkvermogen aanwakkert, zodat ze gaandeweg ontdekken dat ze deel uitmaken van een groter geheel waarbinnen hun gedrag een positieve invloed kan hebben. Aan het einde van dit traject beschikken jouw leerlingen over de nodige tools om nu en in de toekomst duurzame keuzes te maken.

Het aanbod is gratis en bestaat uit downloadbare lesvoorbereidingen en didactische ondersteuning in de vorm van een eenmalige nascholing of een traject op maat.

Downloadbaar lesmateriaal

Het downloadbaar lespakket bestaat uit inhoudelijke en didactische achtergrondinformatie en concrete lesvoorbereidingen waarmee je zelfstandig aan de slag kan gaan. De lessen zijn afgestemd op de eindtermen/ontwikkelingsdoelen en bevatten werkvormen, tips en inspiratie om samen met je leerlingen een actiegericht en betrokken project rond duurzaam omgaan met huishoudelijk verpakkingsafval op te zetten.

1ste graad  2e graad  3e graad  OKAN

Didactische ondersteuning

Voor meer uitgebreide toelichting en begeleiding op maat kan je je laten ondersteunen door Djapo via een eenmalige nascholing (project) of een nascholing en coachingstraject voor leerkrachten.

Ik zie wat jij niet ziet

 

 

 

 

 

Klik door naar onze verhalen uit de praktijk
en laat je inspireren om zelf actiegericht aan de slag te gaan met je leerlingen.

Met dit traject hopen we vooral dat leerlingen op een duurzame manier bijleren: dat ze niet alleen leren waarom zwerfvuil zo erg is of hoe ze het best sorteren, maar dat ze zich die kennis eigen maken en de geleerde lessen ook effectief toepassen. Niet alleen op school, maar ook thuis en bij vrienden.
Door dit traject aan te gaan, verbinden we er ons toe om op dezelfde manier te werken aan hetzelfde doel. Iedereen trekt aan hetzelfde zeel en dat maakt de kans op effectieve bewustwording groter. En het werkt verbindend.

Project

Didactische ondersteuning door een begeleider van Djapo via een eenmalige nascholing actiegericht werken rond duurzaam omgaan met huishoudelijk verpakkingsafval, waarna je zelfstandig een actiegericht project kan opzetten met je leerlingen.

 • Toelichting van denkvaardigheid systeemdenken
 • Illustratie van enkele werkvormen
 • Praktische lessuggesties voor concrete invulling van projecten
 • Voorbeelden en illustraties om thema’s op een aantrekkelijke manier in de klas te behandelen
 • Mogelijkheid om in dialoog te gaan met een medewerker van Djapo en met elkaar

Traject

Didactische ondersteuning door een begeleider van Djapo via een beginmeting, een nascholing actiegericht werken rond duurzaam omgaan met huishoudelijk verpakkingsafval, coaching op maat, een eindmeting en reflectie over het resultaat in functie van toekomstige projecten.

Begin- en eindmeting

Peilen naar en evalueren van:

 • Kennisniveau van duurzaam afval- en materialenbeheer
 • Situatie op school, zowel op het vlak van afvalbeheer als van de plaats van (leerlingen)participatie op school
 • Interesse in het thema
 • Betrokkenheid en actiebereidheid om samen een sterk traject uit te bouwen

Nascholing 'Actiegericht werken rond duurzaam omgaan met verpakkingsafval'

 • Toelichting van denkvaardigheid systeemdenken
 • Illustratie van enkele werkvormen
 • Praktische lessuggesties voor concrete invulling van projecten
 • Voorbeelden en illustraties om thema’s op een aantrekkelijke manier in de klas te behandelen
 • Mogelijkheid om in dialoog te gaan met een medewerker van Djapo en elkaar

Coaching

Praktijkgerichte ondersteuning bij:

 • Toepassing denkvaardigheden systeemdenken en creatief denken
 • Implementatie leerplandoelen
 • Differentiatie in functie van voorkennis, context, klasmanagement ...

Heb je interesse om een nascholing te volgen of deel te nemen aan een traject?
 

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek