Succesvol sorteren in uw school

Kinderen en leerkrachten produceren net als iedereen afval. Het is belangrijk dat ze leren hoe ze afval moeten sorteren, zowel op school als thuis, en hoe ze hun omgeving proper kunnen houden.

Uw afvalintercommunale en Fost Plus helpen u, met de steun van het Vlaams Gewest, om leerlingen en leerkrachten bewust te maken van de uitdagingen op het vlak van milieu. Wij bieden u onder meer gratis vuilnisbakken en communicatiemateriaal aan, maar ook educatieve workshops en een interactieve module om al spelend te leren sorteren.

OPGELET: deze module is nog niet aangepast aan de uitgebreide PMD-sorteerregels cf. www.denieuweblauwezak.be 

 

Gratis educatieve workshops

In samenwerking met de afvalintercommunales, het Vlaams Gewest en de enthousiaste animatoren van GoodPlanet bieden we uw school gratis educatieve workshops voor kinderen uit de kleuterklas en de lagere school. De workshops maken kinderen bewust van de zwerfvuilproblematiek, afvalpreventie en afvalbeheer.

 

1e kleuterklas - 2e leerjaar: Wat is er aan de hand in Viesvuilland?

Viesvuilland is een educatieve animatie op maat van de allerkleinsten, in een sprookjesachtige context. Spelenderwijs en vanuit hun eigen leefwereld maken de kinderen kennis met afvalpreventie, sorteren en recycleren. Ervaren educatieve animatoren leren de kleinsten inzien waarom dat belangrijk is en leiden alles in goede banen. 

>> Praktische informatie

 

3e - 6e leerjaar: LABO

Leren Afval Beheren op School, kortweg LABO, is een interactieve vorming voor het basisonderwijs, die kinderen bewust leert omgaan met afval en de nadruk legt op preventie, hergebruik, sortering en recyclage van afval. De leerlingen maken kennis met alle facetten van het sorteerproces. Ze krijgen praktische tips die ze meteen kunnen toepassen, op school en thuis.

>> Praktische informatie

 

Middelbare school: Ik zie wat jij niet ziet

Onder de noemer ‘Ik zie wat jij niet ziet’ presenteert Fost Plus met de steun van het Vlaamse Gewest en samen met Djapo een educatief aanbod voor het secundair onderwijs om volgend schooljaar actiegericht aan de slag te gaan rond duurzaam afval- en materialenbeheer.

>> Praktische informatie

 

Online leren sorteren

Goed sorteren kan alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt: leerlingen en leerkrachten, maar ook de andere medewerkers in uw school. Maar is hun kennis wel up-to-date? Daar komen ze achter via onze online leermodule.

Gratis materiaal om beter te sorteren op school

Via uw gemeente of afvalintercommunale kan u gratis sorteermateriaal krijgen voor uw school zoals papierkratten en containers voor papier-karton of PMD. Het materiaal wordt u aangeboden door Fost Plus.

U kunt ook gratis communicatiemateriaal aanvragen, waaronder stickers voor vuilnisbakken, sensibiliserende affiches, affiches met sorteerinstructies…

Klik hieronder om de brochure te raadplegen: