Nieuws

Het streven naar een betere PMD-sortering in bedrijven

 

Het is onze ambitie om zowel PMD van thuis als van buitenshuis te recycleren, en dus is de werkomgeving een belangrijke bron. Door bedrijven bewust te maken van hun rol in de afvalsortering, beperken we de impact van het verpakkingsafval op het milieu en komen we een stap dichter bij onze doelstelling om de inzameling van PMD buitenshuis tussen 2018 en 2023 te verdubbelen.

Waar staan we nu? 

In 2022 bereikten we de tussentijdse doelstelling van 24.000 ton PMD dat buitenshuis ingezameld werd. Een veelbelovend resultaat met het oog op het bereiken van ons einddoel van 26.000 ton tegen eind 2023.

Dat we steeds meer PMD buitenshuis capteren, is ook toe te schrijven aan de inspecties van handhavers in bedrijven. Fost Plus en de OVAM hebben namelijk twee personen de opdracht gegeven om te controleren of bedrijven de bronsortering naleven. Sinds dit leertraject op handhaving  eind 2021 is gestart, zijn er al meer dan 1.200 van die controles uitgevoerd. Vaak werden er duidelijke aanbevelingen opgesteld om de sortering te verbeteren, of werd een PV opgesteld.

Welkomstpremies 

Ondanks de sorteerplicht zijn er nog steeds bedrijven die hun PMD niet sorteren. Om hen aan te moedigen dat wel te doen, heeft Fost Plus samen met Valipac een systeem van welkomstpremies opgezet. Elk bedrijf dat start met de selectieve inzameling van PMD via een aangesloten afvaloperator, kan een premie krijgen. In 2022 kwamen 2.050 bedrijven die voor het eerst een PMD-overeenkomst gesloten hebben met een afvalophaler in aanmerking voor deze premie.  Sinds de invoering van de welkomstpremie in 2019 hebben we al 6.700 starters genoteerd. Deze welkomstpremies zijn nog steeds geldig. 

 Streven naar betere kwaliteit 

Een van de acties in ons actieplan ‘kwaliteit’ is een kwaliteitsprocedure in de overslagstations, die onder andere controleren of er grote zichtbare fouten in het PMD aanwezig zijn, zoals grote industriële folies, verpakkingen van meer dan 8 liter, grote voorwerpen, enz. Afhankelijk van hoe zwaar de fout is, heeft het overslagstation verschillende opties: het PMD aanvaarden, corrigeren of weigeren. Dankzij deze procedure vermijden we dat grove sorteerfouten in de sorteercentra terecht komen. Bovendien werkt deze procedure sensibiliserend naar ophalers en hun uiteindelijke klanten. 

In oktober hebben we naast een wervende campagne voor niet-sorterende bedrijven ook een campagne in de vorm van een TED Talk rond kwaliteit gevoerd naar bedrijven die wel al PMD sorteren. Bekijk de TED-talk hier: