Persberichten

In onze persrubriek vindt u een overzicht van al onze persberichten.

Ecoo Beringen start bouwwerken voor recyclage van huishoudelijke verpakkingen

De recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval neemt de vlucht vooruit met de start van de bouwwerken bij Ecoo in Beringen. Dit recyclagecentrum in de schaduw van de Biostoomcentrale voorziet in de folie-tot-folie recyclage van polyethyleen folie (PE-folie), het plastic dat we onder meer terugvinden in de omverpakking van een multipack en in verpakkingszakjes. Nu elke Vlaming toegang heeft tot de uitgebreide inzameling van plastic verpakkingen via de Nieuwe Blauwe Zak thuis én deze eveneens in voege is op het werk, verzekert deze nieuwe recyclageketen het circulaire beheer van de grondstoffen.

Fost Plus recycleerde in 2020 bijna 95% van alle huishoudelijke verpakkingen

Van de ruim 805.000 ton verpakkingen die in 2020 op de Belgische markt kwamen, kon 94,9% gerecycleerd worden. De recyclagecijfers voor huishoudelijk verpakkingsafval stijgen dan ook voor het vijfde jaar op rij. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de uitbreiding van de sorteerboodschap voor plastic verpakkingen. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak zamelen we gemiddeld 8 kg meer PMD in per inwoner voor recyclage. Daarmee stijgt de recyclagegraad voor plastic verpakkingen tot 51%, en dat vijf jaar vóór de Europese doelstelling van 50%. We recycleren ook steeds meer verpakkingen in eigen land.

Persbericht - Geen brol rond mijn bol

De inzamelplaatsen met glasbollen en textielcontainers van 13 Brusselse gemeenten krijgen voortaan een naam. Net Brussel en de sociale ondernemingen voor textielinzameling gaan met de hulp van Fost Plus de strijd aan tegen sluikstorten en zwerfvuil in de buurt van de containers door ze een unieke identiteit te geven. Daarnaast willen ze het slecht sorteren in de textielcontainers tegengaan. De campagne ‘’Geen brol rond mijn bol’ wil burgers aanmoedigen daar om actief aan deel te nemen en zal via de media verspreid worden om de verschillende doelgroepen te bereiken.

PreZero opent hoogtechnologisch PMD-sorteercentrum in België

PreZero Recycling Belgium heeft in het Belgische Evergem na een bouwperiode van ruim een jaar een sorteerinstallatie voor PMD-verpakkingen tijdig opgestart. Het materiaal wordt ingezameld in de hoofdstad Brussel en het Vlaamse Gewest. De sorteerprocessen bundelen de modernste beschikbare technologie en garanderen dat de huidige en toekomstige ambitieuze recyclagequota van de Belgische regering veilig kunnen worden gehaald.

België, een Europese voorloper in de creatie van een circulaire verpakkingseconomie

Fost Plus kondigt vandaag de bouw aan van drie nieuwe recyclagecentra voor plastic huishoudelijk verpakkingsafval.Na de uitbreiding van de Blauwe Zak en de bouw van vijf nieuwe sorteercentra verzekert Fost Plus er nu ook van dat ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval dichtbij huis gerecycleerd wordt tot secundaire grondstoffen voor nieuwe producten of verpakkingen.

Fost Plus en Net Brussel: Operatie Zwerfvuil

Wist u dat de teams van Net Brussel élke week over het hele Brusselse Gewest meer dan 100 ton sluikstort ophalen?! Jawel: elke 6 of 7 dagen gemiddeld 100.000 kilo «brol» van allerlei aard.

Buitenshuis sorteren? Brussels Airport Company en Fost Plus pakken het aan in de kerstperiode

In juni van dit jaar tekenden Brussels Airport Company, Fost Plus en tal van luchthavenpartners een afvalcharter, waarbij ze er zich samen toe verbonden 50% van het afval op de luchthaven te sorteren. Voor Fost Plus en Brussels Airport Company is dat een focusproject. Dat afval komt er door de activiteiten van alle organisaties op de luchthaven én door de passagiers die dag in dag uit gebruik maken van de luchthaven.