Nieuws

Voorsorteren haalt PMD uit openbare vuilnisbakken

 


Fost Plus heeft voorsorteerprojecten opgezet om PMD-verpakkingen uit openbare vuilnisbakken te halen. Daartoe werkt het samen met het voorsorteercentrum van Bruco Sambreville. Het is de bedoeling om PMD- en recycleerbare verpakkingen die tussen het restafval zitten te scheiden van dit restafval, dat uiteindelijk verbrand zal worden. Zo kunnen we meer verpakkingen van consumptie onderweg recupereren. Het voorsorteren gebeurt al in verschillende steden en gemeenten, waaronder Charleroi.  


Zo veel mogelijk materialen recupereren 

Openbare vuilnisbakken bieden niet altijd de mogelijkheid om het afval te scheiden van de producten die onderweg worden geconsumeerd. Ze hebben niet altijd compartimenten die een duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende soorten afval. Maar zelfs wanneer er sorteereilanden zijn, is de sorteerkwaliteit vaak niet optimaal. 

Fost Plus wil een recyclageoplossing bieden voor alle verpakkingen waarvan de inhoud thuis of buitenshuis wordt geconsumeerd. In de openbare vuilnisbakken van steden en gemeenten zit ongeveer 20% PMD-afval. Dat zijn voornamelijk plastic zakjes van broodjes, kommetjes van salades of drankverpakkingen. Deze PMD-verpakkingen zijn vermengd met de andere afvalsoorten. Als ze de recyclageketen verlaten, kunnen ze niet meer worden gerecycleerd als secundaire grondstoffen, die op hun beurt dienen voor de productie van nieuwe verpakkingen of producten. Maar het is niet haalbaar noch wenselijk om overal in de openbare ruimte sorteereilanden te plaatsen.


27 m ultramoderne technologie

Fost Plus werkt samen met verschillende gemeenten en steden aan voorsorteerprojecten. Daarbij wordt de inhoud van de openbare vuilnisbakken naar een gespecialiseerd voorsorteercentrum gestuurd, met name de site van Bruco Sambreville.

De groep Bruco heeft verschillende sites in België die diverse soorten industrieel afval (hout, glas ...) sorteren en transformeren. Het voorsorteercentrum in Sambreville omvat een gloednieuwe hoogtechnologische installatie van 27 meter lang die ook optisch kan sorteren. Het is een primeur voor dit type sorteercentrum. "Deze sorteerlijn, die verschillende technologieën omvat en die oorspronkelijk ontworpen was om bouwafval te sorteren, kon worden aangepast en dient nu om PMD van restafval te scheiden", zegt Kris Nys, CEO van Bruco. 


Een tweede sorteerbeurt 

De inhoud van de openbare vuilnisbakken wordt opgehaald door verschillende partners, waaronder de intercommunales voor afvalbeheer. Zo ook in Charleroi. TIBI is verantwoordelijk voor de openbare netheid van de stad. De teams van de intercommunale ledigen de openbare vuilnisbakken. Philippe Teller, algemeen directeur van TIBI, benadrukt: “Ze bevatten nog PMD. Voor TIBI is de samenwerking met Fost Plus belangrijk om het PMD uit de openbare vuilnisbakken te halen en het vervolgens naar sorteercentra te sturen, zoals dat van Valtris, dat zich op onze terreinen bevindt. “

Bij TIBI wordt de ingezamelde inhoud opgeslagen in een container. Het team van Bruco Sambreville komt de container ophalen om hem naar het voorsorteercentrum te brengen. Er volgt een traject in drie fasen. 


1.    De voorsorteerinstallaties scheiden het PMD van het restafval. 
2.    De verpakkingen worden naar een sorteercentrum voor PMD gestuurd, waar ze opnieuw worden gesorteerd samen met de blauwe zakken die aan huis zijn opgehaald. 
3.    Deze PMD-sorteercentra sorteren het PMD per materiaalstroom, om het dan uiteindelijk naar de overeenkomstige recyclagecentra te sturen. 

Deze materialen die vroeger uit de recyclageketens verdwenen, worden zo toch gevonden, gesorteerd en gerecycleerd! 


Een veelbelovende toekomst 

Lieven Capon, Innovation Cluster Manager bij Fost Plus, vertelt: “Momenteel halen we 20% PMD uit de vuilnisbakken in de straten. In de toekomst hopen we nog andere materialen uit die vuilnisbakken te kunnen sorteren en recycleren”. Fost Plus en Bruco testen momenteel systemen voor het uitsorteren van papier-karton dat in de openbare vuilnisbakken zit. 

Het voorsorteerproject loopt al in een aantal Belgische steden en gemeenten (bijvoorbeeld in De Haan, Leuven, Charleroi enz.). Het is onze ambitie om dit uit te breiden en  op die manier zo veel mogelijk PMD-verpakkingen te recupereren en een tweede leven te geven.