Nieuws

Innoveren voor een schoner milieu

 

Tibi innoveert samen met Fost Plus zijn vloot en acties van openbare netheid 

Fost Plus voert momenteel pilootprojecten uit met verschillende gemeenten en intercommunales in het kader van de voorbereidingen voor de uitbreiding van de verantwoordelijkheden op het gebied van zwerfvuilbeheer. Het doel is om nieuwe kennis te ontwikkelen en de doeltreffendheid ervan in de praktijk te evalueren. De intercommunale Tibi neemt deel aan een van deze pilootprojecten en zet zo een nieuwe stap in de verbetering van openbare netheid. 

Dankzij deze samenwerking heeft Tibi twee nieuwe compacte elektrische voertuigen kunnen aanschaffen, gefinancierd door Fost Plus. Sinds half april gebruiken de schoonmaakteams van Tibi deze voertuigen om onder andere openbare vuilniszakken leeg te maken. 

De voordelen van deze compacte voertuigen voor openbare netheid 

  • Verhoogde efficiëntie: dankzij hun kleine formaat hebben ze toegang tot smalle zones, trottoirs en voetgangerszones, die traditionele reinigingsvoertuigen moeilijk kunnen bereiken. Dat is efficiënter en bespaart mogelijk tijd. 
  • Vermindering van de koolstofvoetafdruk en milieuverantwoordelijkheid: omdat ze elektrisch zijn, helpen ze de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het milieu te beschermen. 
  • Aanpassingsvermogen, vlotheid en veelzijdigheid: ze kunnen worden ingezet voor verschillende taken, zoals het apart verzamelen van zakken uit openbare vuilnisbakken (zowel restafval als PMD).
  • Flexibiliteit en autonomie: hun laadvermogen is een extra bonus. Veegploegen (zonder rijbewijs B) kunnen de chauffeurs van de eenheid Openbare Netheid dus helpen bij opdrachten die vrij ver van hun vertrekpunt liggen.
Aspirateurs Tibi

De eerste resultaten zijn bijzonder veelbelovend. De testfase begon eind 2023 en tijdens de testperiode van 3 maanden is al bijna 500 kg PMD selectief ingezameld, via oa. dubbele vuilnisbakken op straat. Uiteindelijk zou in de loop van een jaar bijna 10 ton PMD kunnen worden ingezameld door de ongeveer tien straatstofzuigers die elke dag in het stadscentrum en de buitenwijken van Charleroi de straten schoonhouden en de vuilnisbakken leegmaken. 

Door samen te werken met Tibi test Fost Plus operationele oplossingen die op grote schaal kunnen worden ingezet, met tastbare resultaten. We willen schonere en aangenamere omgevingen creëren voor iedereen en materiaalketens duurzaam sluiten.