Nieuws

De Click verovert Antwerpen

 

Antwerpen en Fost Plus slaan de handen in elkaar om de Antwerpse straten netjes te houden. Het project de Click zet bewoners en bezoekers aan om hun afval net als thuis ook buitenshuis in de juiste afvalbak te gooien. 

In dit context is er een innovatieve applicatie ontwikkeld. Ook werd de afvalinfrastructuur onder handen genomen om juist sorteren mogelijk te maken. Door elke verpakking die je in de juiste afvalbak weggooit te scannen met je smartphone spaar je ‘Circular UCoins’. Die kan je bij de lokale handelaars verzilveren.

Fost Plus lanceerde de Click vorige zomer in De Haan. Nu wordt het project uitgebreid naar de Antwerpse binnenstad Samengevat komt het hierop neer: wie zijn afval goed weggooit, wordt beloond met Circular Ucoins die kunnen gebruikt worden bij lokale handelaars. Het project loopt gedurende 1 jaar in de buurten rond de Meir, de studentenbuurt (omgeving stadscampus UA), de Scheldekaaien en de Statiestraat (district Berchem) en wordt in die periode voortdurend gemonitord en bijgestuurd.

Els van Doesburg, schepen voor stads- en buurtonderhoud: “Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen in onze stad, in winkelstraten, in woonbuurten, op pleinen, in parken en aan de kaaien. Dat weet iedereen. Stadsdiensten doen er alles aan om Antwerpen proper te houden. Zo zijn we net vorige maand begonnen met het installeren van de nieuwe Mr Fills, de comprimerende supervuilbakken. Maar er is ook een mentaliteitswijziging nodig, een ‘click’ als het ware. De Click-app maakt dat voor iedereen gemakkelijker. Ik lanceer graag een warme oproep om de Click-app te installeren en aan de slag te gaan. Zo kan iedereen zorgen voor minder zwerfvuil in de stad.”

Afval opruimen = Circular Ucoins voor extra’s bij lokale handelaars

Het project wil enerzijds een mentaliteitswijziging creëren bij burgers en bezoekers en hen stimuleren om hun eigen afval correct weg te gooien én zwerfvuil op te ruimen. Daarnaast zet de Click in op het versterken van de infrastructuur en logistiek om afval in te zamelen. Ook de lokale middenstand wordt betrokken. De Circular UCoins die bewoners en bezoekers sparen wanneer ze afval correct weggooien, zijn immers inwisselbaar voor extra’s bij aankopen in deelnemende winkels of bij een bezoek aan de horeca. Wie het goed doet, wordt dus bedankt. Schepen voor middenstand Koen Kennis: ‘Een propere stad, en nieuwe klanten voor onze ondernemers. Dat noem ik een win-win.’

“We willen dat mensen de mentale ‘click’ maken zodat zwerfvuil uit het straatbeeld verdwijnt”, zegt Patrick Laevers, managing director bij Fost Plus. “De Click is de ontbrekende schakel om dit te realiseren en is complementair aan onze reeds bestaande initiatieven om buitenshuis meer verpakkingsafval te capteren. Zo komen we weer een stapje dichter bij de realisatie van onze ambitie: een circulaire economie voor verpakkingen.”

 

Een propere stad, en nieuwe klanten voor onze ondernemers. Dat noem ik een win-win.

Hoe werkt het?

Via de app van de Click scan je de barcode van elke verpakking die je buitenshuis in de juiste afvalbak gooit. Zo spaar je Circular UCoins die ingewisseld kunnen worden tegen voordelen bij de lokale handelaars. De afvalinfrastructuur werd hiervoor onder handen genomen. Enerzijds zijn er de dubbele afvaleilanden voor pmd en restafval zoals je die bijvoorbeeld in het station vindt, zodat je zelf correct kan sorteren bij het weggooien. Anderzijds werden op strategische plaatsen in straten en op pleinen afvalbakken opvallend aangekleed. Afval dat daarin ongescheiden wordt ingezameld, zal voorgesorteerd worden zodat de verpakkingen maximaal gerecupereerd worden voor recyclage. Beide trajecten kaderen in de strategie van Fost Plus om het buitenshuis ingezamelde pmd te verdubbelen tegen 2023. Tijdens specifieke evenementen of activiteiten worden extra teams ingezet om iedereen aan te zetten te ‘clicken’.

Voor meer informatie, bezoek www.the-click.be en www.the-click.app om de app te downloaden.