Nieuws

De Click in Aalst: strijd tegen zwerfvuil is ook de taak van inwoners

 

Fost Plus werkt samen met de stad Aalst voor een schonere en groenere gemeenschap

De stad Aalst bundelt zijn krachten met de Click en lanceert een krachtige campagne tegen zwerfvuil. In 2022 werd er 20% meer zwerfvuil opgeruimd in de stad, een alarmerend cijfer. Het was dan ook nodig om actie te ondernemen. Daarom heeft de stad samen met Fost Plus de Click ingevoerd, een innovatief beloningsproject om positief gedrag aan te moedigen en een duurzame verandering teweeg te brengen in de manier waarop we met afval omgaan.

‘Wees geen pretbederver’

Vorige maand sloegen 24 verenigingen, bedrijven en groepen vrijwilligers de handen in elkaar om de straten van Aalst op te ruimen. Daarnaast hebben 800 leerlingen van 12 lagere scholen actief deelgenomen aan de campagne van de intercommunale ILvA tegen zwerfvuil. Gewapend met vuilniszakken trokken ze de straat op om hun wijk schoon te maken.

Om die inspanningen te belonen en burgerlijk gedrag aan te moedigen stelt de stad Aalst de campagne ‘Wees geen pretbederver’ voor. Die is gericht op iedereen die zijn afval op straat gooit en maant aan om de omgeving van je buren, vrienden en medeburgers niet te verpesten. Om het initiatief nog meer kracht bij te zetten, introduceert Aalst ook de Click, een slimme tool die inwoners aanspoort afval op te rapen.

De Click in Aalst

De Click beloont gebruikers die op een verantwoorde manier afval weggooien. Ze moeten daarvoor de barcode van het afval scannen of er een foto van nemen en het vervolgens in de juiste vuilnisbak gooien. Zo verzamelen ze digitale punten, de zogenaamde Circular UCoins. Die kunnen ingewisseld worden tegen bonnen bij lokale handelaars, maar ook bij nationale partners zoals Natuurpunt, Bol.com, Kinepolis, AS Adventure en Decathlon.

De Click moedigt positieve acties aan, maar doet meer dan dat. Het sluit perfect aan bij de algemene aanpak van de stad in de strijd tegen zwerfvuil. Met dat beloningsmechanisme hoopt Aalst dat het gedrag van zijn inwoners blijvend verandert, als aanvulling op de doeltreffende handhaving. De stad weet dat zwerfvuil vooral een gedragsprobleem is. Daarom wil het verschillende doelgroepen betrekken met innovatieve benaderingen.

De Click kende heel wat succes sinds de lancering: er zijn meer dan 80.000 actieve gebruikers die al 906.295 keer geclickt hebben (05/06/2023). Al die clicks zijn stukken afval die in de juiste vuilnisbak werden gegooid. De omgeving is daardoor heel wat schoner geworden.

Het project zal een jaar lang nauw opgevolgd worden om te kijken of het gedrag van de Aalstenaars veranderd is. De stad Aalst wil dat burgers verantwoord handelen en een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Daarvoor moedigen ze het gebruik van de app aan, nodigen ze lokale handelaars uit om vouchers beschikbaar te maken in de app, voeren ze de Click in bij evenementen in de stad en maken ze de sorteerinfrastructuur zichtbaarder.