Middelbare school

Da's proper! is een workshop over afvalbeheer die leerlingen alles bijbrengt over sorteerregels, recyclage, preventie, hergebruik, zwerfvuil, sociale economie, duurzame ontwikkeling en wetgeving. Spelenderwijs in een quiz of rollenspel, of iets ernstiger in een debat. En telkens vanuit de leefwereld van de jongeren.

Praktisch

Logo Da's proper!Doelgroep

Leerlingen van het secundair onderwijs, 3e tot 7e middelbaar.

Geschikt voor algemeen secundair onderwijs, beroeps-, technisch en kunstonderwijs.

Animatoren

Fost Plus doet een beroep op de enthousiaste en ervaren animatoren van GoodPlanet.

Duur
  • Quiz: 1 lesuur.
  • Rollenspel: 2 lesuren.
  • Debat: 2 lesuren.
Locatie

Bij u op school.

Prijs

GRATIS

Waarover gaat het?

U kunt verschillende werkvormen kiezen:

Quiz

In de educatieve quiz werken de leerlingen in teams samen om de oplossingen op een reeks vragen te vinden. Diverse thema’s die te maken hebben met afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie komen aan bod. Elk thema wordt klassikaal besproken.

Rollenspel

Een fictieve gemeente houdt een bijeenkomst waar samen met alle betrokkenen nagedacht wordt over het afvalbeleid. Moeten we het afval sorteren? Hebben we een nieuw containerpark nodig? Hoe kunnen we onze gemeente duurzamer maken? Leerlingen kruipen in de rol van het sorteercentrum, de ophaaldienst, een verpakkingsproducent, de jeugdbeweging, een actiegroep uit de buurt, de burgemeester,… en simuleren zo een adviesvergadering. Ze informeren elkaar, werken oplossingen uit en trekken conclusies.

Debat

Het debat start met een introductiefilmpje en brengt leerlingen in kleine groepjes samen rond een aantal stellingen over duurzame consumptie en afvalbeheer. De stellingen sluiten nauw aan bij de leefwereld van de jongeren. De verschillende groepjes formuleren samen pro’s en contra’s. Nadien debatteert de klas over de stellingen en komen de leerlingen samen tot conclusies.

Meer weten?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be