Lagere school

Leren Afval Beheren op School, kortweg LABO, is een interactieve vorming voor het basisonderwijs, die kinderen bewust leert omgaan met afval en de nadruk legt op preventie, hergebruik, sortering en recyclage van afval. De leerlingen maken kennis met alle facetten van het sorteerproces. Ze krijgen praktische tips die ze meteen kunnen toepassen, op school en thuis.

Praktisch

LABO voor lagere scholenDoelgroep

Kinderen van het lager onderwijs, 3e tot 6e leerjaar.

Animatoren

Fost Plus doet een beroep op de enthousiaste en ervaren animatoren van GoodPlanet.

Duur

120 minuten.

Locatie

Op school, bij voorkeur in de klas zelf.

Prijs

GRATIS

Waarover gaat het?

Voorbereiding

Leerkrachten krijgen het voorleesverhaal ‘Victor en de magische amulet’ als introductie toegestuurd. Victor, het hoofdpersonage uit het verhaal, vraagt daarna aan de leerlingen om op onderzoek te gaan naar zwerfvuil in hun eigen school, ter voorbereiding van de workshop. Ze krijgen een vragenlijst waarmee ze het afvalbeheer en de netheid in en rond hun school in kaart kunnen brengen. Ze vragen ook medeleerlingen en leerkrachten naar hun mening.

Verloop van de workshop

De avonturen van Victor lopen als rode draad door de workshop, waarin we actieve methodieken afwisselen met interactief beeldmateriaal. Het sorteerspel leert de leerlingen correct sorteren. In groepjes ontdekken ze in de recyclagekoffer de levenscyclus van glas, papier-karton en PMD, van grondstoffen tot en met gerecycleerde producten. De kinderen leren waarom ze zuinig moeten omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Tot slot zoeken de leerlingen met behulp van de afvalladder naar oplossingen om het afval thuis en op school te verminderen, zwerfvuil te voorkomen en beter te sorteren.

Meer weten?

Contacteer Fost Plus via info@fostplus.be